Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák

Abstrakt

The article summarizes results on gamma-spectrometry of rocks (both field and laboratory) in the speleotherapeutic centres in the Císařská Cave and Sloup-Šosůvka Caves (Moravian Karst). Based on the mean value of mass activity equivalent 226Ra about 125 Bq kg-1, clastic sediments (cave soils and fluvial sediments) were identified as main source of natural radioactivity in both the caves. The concentrations of individual elements were 1.7 wt. % K, 2.2 ppm U, and 11 ppm Th on average.

Bibliografická citace

Štelcl, J., & Zimák, J. (2016). Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4716

Klíčová slova

Moravian Karst; natural radioactivity; gamma spectrometry; Devonian limestones; cave sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Konta, J. (1969): Quantitative analytical petrological classification of sedimentary rocks. – Acta Univ. Carol., Geol. 3, 175–253. Praha.
Krajsová, L. (2010): Složení fluviálních sedimentů Moravského krasu. – MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc.
Lovborg, L. (1984): The calibration of portable and airborne gamma-ray spectrometers – theory, problems, and facilities. – Risø National Lab. Rep., M-2456, Risø, Denmark.
Štelcl, J. – Zimák, J. (2006): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Moravského krasu. 1–127, Vydavatelství UP. Olomouc.