Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazen do databáze SCOPUS od roku 2017, je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem.

Význam časopisu „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“ spočívá v publikaci dobře zpracovaných faktů a základních dat nejen z regionu střední Evropy.

Od 9. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu. K elektronické verzi článku můžeme připojovat doplňkové datové soubory, příp. i další kvalitní důležité dokumentační fotografie opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem. 

Roč.30,č.1-2(2023)
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku