Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Geologické výzkumy jsou rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazeny do databáze SCOPUS. Články z ročníku 2017 se již začaly objevovat ve Scopusu.

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem. Zaměření GVMS spočívá v publikování průběžných zjištění a faktů, nových dat z nejrůznějších geologických disciplin a jejich základní interpretace. Cílem publikace je rychlé informování geologické veřejnosti o nových výzkumech, objevech a pokroku řešených projektů a jejich dílčích závěrech.

Časopis „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“ by měl sloužit hlavně k rychlé a konkrétní informovanosti geologické veřejnosti o tom, co dělají kolegové v oboru. S tímto úmyslem byl založen. Mělo by jít o průběžné informace a dílčí závěry. Význam tohoto periodika spočívá v publikaci hlavně dobře zpracovaných faktů a základních dat. Už tím, že jednotlivé příspěvky jsou prostorově omezeny, je zřejmé, že zde nemohou být publikovány rozsáhlé závěry a zásadní objevy, které vždy vyžadují významnější podíl diskuze.

Od IX. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu. V této internetové verzi můžeme publikovat váš článek s barevnými fotografiemi v případě, že to má smysl a přináší informační hodnotu. Tím se rozšiřuje možnost publikování dokumentačních fotografií. K elektronické verzi článku můžeme připojovat i další kvalitní důležité dokumentační fotografie opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem. Pokud budete mít jako autoři o toto zájem, pošlete, prosím, elektronickou podobu obrázku ve formátu JPG a vysvětlující text.

Fotografie na obal časopisu. Redakce přijímá kvalitní a zajímavé fotografie na titulní, zadní a vnitřní stranu obalu časopisu. Kdo máte zájem o publikaci vaší fotografie s vysvětlujícím textem obraťte se, prosím, na kteréhokoliv redaktora pro podrobnější informace. Pro umístění na titulní stranu máme zájem o vysoce kvalitní fotografie z nejrůznějších oblastí geologie. Na vnitřní strany bychom chtěli dát fotografie, jejichž obsah volně navazuje nebo rozšiřuje informaci k publikovaným článkům.

Titulní stránka

Vol 24, No 1-2 (2017)


Titulní stránka