Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazen do databáze SCOPUS od roku 2017, je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem.

Význam časopisu „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“  spočívá v publikaci dobře zpracovaných faktů a základních dat nejen z regionu střední Evropy.

Od 9. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu v barevném provedení. K elektronické verzi článku můžeme připojovat doplňkové soubory i další kvalitní důležité dokumentační fotografie opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem.

Vol 27, No 1-2 (2020)

Obsah

Kenozoikum

Jaroslava Ježková, Zdeněk Máčka
HTML
David Buriánek, Jiří Svatuška
HTML
Slavomir Nehyba, Petr Dresler, Nela Doláková, František Kuda, Michaela Přišťáková, Jakub Šimík, Jaroslav Škojec, Karel Kirchner
HTML
Martin Hanáček, Jan Petřík, Jarmila Bíšková, Richard Bíško, Katarína Adameková, Zuzana Lenďáková
HTML
David Buriánek, Martin Soukup, Martin Ivanov
HTML

Aplikovaná geologie

Ondřej Bábek, Zuzana Lenďáková, Tamás Tóth, Daniel Šimíček, Ondřej Koukal
HTML
Petr Štursa, Dalibor Všianský, Karel Lang, Lenka Nevřivová, Lukáš Tvrdík, Pavel Kovář, Lucie Keršnerová
HTML