Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazen do databáze SCOPUS od roku 2017, je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem.

Význam časopisu „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“  spočívá v publikaci dobře zpracovaných faktů a základních dat nejen z regionu střední Evropy.

Od 9. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu v barevném provedení. K elektronické verzi článku můžeme připojovat doplňkové soubory i další kvalitní důležité dokumentační fotografie opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem.

Vol 27, No 1-2 (2020)

Obsah

Kenozoikum

Jaroslava Ježková, Zdeněk Máčka
David Buriánek, Jiří Svatuška

Aplikovaná geologie

Ondřej Bábek, Zuzana Lenďáková, Tamás Tóth, Daniel Šimíček, Ondřej Koukal
Petr Štursa, Dalibor Všianský, Karel Lang, Lenka Nevřivová, Lukáš Tvrdík, Pavel Kovář, Lucie Keršnerová