CHEMICKÉ SLOŽENÍ TURMALÍNU Z HYDROTERMÁLNĚ ALTEROVANÝCH VULKANITŮ U OBCE HLÁSNICE V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU

Jiří Prokop, Zdeněk Losos, Antonín Přichystal

Abstrakt

Four boreholes situated in the southern part of the Šternberk-Horní Benešov Belt, in the vicinity of the village of Hlásnice, were drilled between 1983 and 1987. Th e deepest of them reached it´s final depth of 381 m. The purpose of the drilling was geological research on base metal mineralization. Sequence of rocks penetrated by the boreholes is represented by metabasalts (spilites) and their tuffs, dolerites and sedimentary interbeds of Middle Devonian age. Different types of rock alterations, namely K-metasomatism, biotitization, chloritization, dolomitization to a lesser extend tourmalinization and ore minerals formation are widespread. Turmaline concentrations have been observed only in Hlásnice 2 and 3 boreholes. The tourmaline occurs as subhedral or anhedral grains disseminated throughout the rock or it is concentrated in particular laminae. Some tourmaline grains are present within sulfide crystals. Microprobe analysis showed that, with only one exception, tourmalines from the Hlásnice 2 borehole correspond to dravite. On the other hand the tourmalines from the Hlásnice 3 borehole have schorl composition. Anyway, all analyses fall very close to the schorl-dravite join. Compositional zoning of tourmalines is not prominent but studied tourmaline samples showed a significant Na-enrichment at the X-site which is unique compared to tourmalines associated with hydrothermal ore deposits.

Bibliografická citace

Prokop, J., Losos, Z., & Přichystal, A. (2012). CHEMICKÉ SLOŽENÍ TURMALÍNU Z HYDROTERMÁLNĚ ALTEROVANÝCH VULKANITŮ U OBCE HLÁSNICE V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1649

Klíčová slova

Silesieum Šternberk-Horní Benešov belt, Devonian, metabasalt (spilite), tourmaline, K-metasomatism

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gnojek, I. – Přichystal, A. (1984): Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, No. 4, 361–388. Praha.

Chlupáčová, M. – Dvořák, J. – Hladíková, J. – Horák, J. – Kašparec, I. – Marešová, M. – Mixa, P. – Orel, P. – Pecina, V. – Přichystal, A. (1989): Závěrečné zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognozní ploše Šternberk – Chabičov 1989. – MS, Ústřední ústav geologický. Praha.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 40, 23–27. Praha.

Mixa, P. (1989): Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989, 140–141. Praha.

Orel, P. (1982): Ideový projekt úkolu „Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy“. – MS, Ústřední ústav geologický, Praha.

Přichystal, A. (1989): Petrologické studium vulkanických hornin z vrtu Hlásnice 3 a jejich srovnání s vulkanity z vrtu Hlásnice 1, 1A a 2. – MS, Ústřední ústav geologický Praha.

Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska, 59–70. Moravské muzeum a PřF MU, Brno.

Slack, J. F. – Coad, P. R. (1989): Multiple hydrothermal and metamorphic events in the Kidd Creek volcanogenic massive sulphidic deposit, Timmins, Ontario: Evidence from tourmalines and chlorites. – Canadian Journal of Earth Sciences, 26, 694–715. DOI: 10.1139/e89-059

Slack, J. F. (1996): Tourmaline associations with hydrothermal ore deposits. – In: Grew, E. S. – Anovitz, L. M. (eds): Boron: Mineralogy, Petrology and Geochemistry, MSA Reviews in Mineralogy, 33, 559–644.

Taylor, B. E. – Slack, J. F. (1984): Tourmalines from Appalachian-Caledonian massive sulfi de deposits: Textural, chemical, and isotopic relationships. – Economic Geology, 79, 1 703–1 726. DOI: 10.2113/gsecongeo.79.7.1703

Trdlička, Z. – Hoffman, V. (1976): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). – Freiberger Forschungshefte, C321, 29–81.

Whitney, D. L. – Evans, B. W. (2010): Abbreviations for names of rock-forming minerals. – American Mineralogist, 95, 185–187. DOI: 10.2138/am.2010.3371

Zimák, J. (1995): Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. – Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3 (1995), 48–50.