Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc

Roč. 15 (2008)

Abstrakt
Two different sedimentary bodies of fluvial deposits were recognised within the artificial outcrops in the area of Brno-Bystrc. Gravels in higher structural position (altitude about 240 m above sea level) reveal provenance predominantly from Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Carpathian Foredeep. Gravels from lower structural position (altitude about 220 m above sea level) reveal provenance predominantly from Svratka Crystalline Unit, Moravicum and Boskovice Furrow. The deposits were interpreted as a product of deposition in braided rivers.

Klíčová slova:
fluvial deposits, Pleistocene, provenance study, paleogeography
Reference

Demek, J. – Havlíček, M. – Kirchner, K. – Nehyba, S. – Petrová, P. – Bubík, M. – Gilíková, H. (2005): Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, XII, 8–11. Brno.
Demek, J. – Mackovčin, P., eds. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny.– AOPAK ČR, 2. vydání. 582 s. Brno.
Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – J. sed. Petrology, 27, 3–26. Tulsa.
Force, E. R. (1980): The provenance of rutile. – J. sed. Petrology, 50, 2, 485–488. Tulsa.
Karásek, J. – Valoch, K. (1996): Poznámky k novým odkryvům postbádenských štěrkopísků v Brně a okolí. – Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 80, 57–68. Brno.
Miall, A. D. (1996): The geology of fluvial deposits. – Springer-Verlag, 1–582. Berlin.
Musil, R. ed. (1982): Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica 80, 1–283. Brno.
Musil, R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 133–156, Moravské zemské Muzeum a sekce geologických věd PřF MU.
Müller, P. – Novák, Z. – Bubík, M. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Eliáš, M. – Gilíková, H. –Gregerová, M. – Grym, V. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Hrádek, M. – Kadlec, J. – Krejčí, O. – Květoňová, E. – Melichar, R. – Müller, V. – Müllerová, H. – Novák, M. – Otava, J. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Píše, J. – Sedlák, J. – Šmerdová, B. – Valoch, K. – Vít, J. (2000): Geologie Brna a okolí. – ČGÚ, 90s., Brno.
Říkovský, F. (1926): Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university 67, 1–17. Brno.
Říkovský, F. (1932): Fluviatilní terasy střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university 152, 1–22. Brno.
Triebold, S. – von Eynatten, H. – Zack, T. (2005): Trace elements in detrital rutile as provenance indicators: a case study from the Erzgebirge, Germany. – Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 38, 44–145.
Zack, T. – von Eynatten, H. – Kronz, A. (2004a): Rutile geochemistry and its potential use in quantitative provenance studies. – Sed. Geology, 171, 37–58.
Zack, T. – Moraes, R. – Kronz, A. (2004b): Temperature dependence of Zr in rutile: empirical calibration of a rutile thermometer. – Contrib. Mineral. Petrol., 148, 471–488.
Zeman, A. (1982): Fluviální a fluviolakustrinní sedimenty Brněnské kotliny. – In: Musil, R. (ed.): Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica 80, 55–84. Brno.
Zapletal, K. (1927–28): Geologie a petrografie okolí brněnského. – Časopis Moravského zemského musea, XXV, 67–111. Brno.

Metriky

343

Views

434

PDF views