Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera

František Hubatka, Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Miroslav Bubík

Abstrakt

Geophysical measurements and three shallow boreholes were realised in the surrounding of Velké Bílovice city. In the boreholes four intervals were determined based on the lithology. On the basis of foraminifers, ostracods and molluscs, the sediments were assigned to the Sarmatian and Karpatian. Sarmatian sediments of the Bílovice Formation belong to the Porosononion granosum and Elphidium hauerinum zones. Sands in the lower part of the J-3 borehole contain impoverished reworked fauna from flysch sediments of the Rača and/or Ždánice Unit and Karpatian (Laa Formation). We suppose that the sands of the J-3 borehole could be interpreted as dunes/barrier beaches.

Bibliografická citace

Hubatka, F., Petrová, P. T., Nehyba, S., & Bubík, M. (2016). Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4803

Klíčová slova

Vienna Basin; Miocene; Georadar; Micropaleontology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čtyroký, P. (2000): Bílovické souvrství – nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě. – Věst. Čes. geol. Úst., 75, 4, 433–440. Praha.
Grill, R. (1941): Stratigraphische Untersuchungen mit Hilfe von Mikrofaunen im Wiener Becken und den benachbarten Molasse-Anteilen. – Oel. u. Kohle, 37, 595–602. Berlín.
Hudáčková, N. – Kováč, M. (1993): Zmeny sedimentačného prostredia východnej časti Viedenskej panvy vo vrchnom bádene a sarmate. – Miner. Slov, 25, 202–210. Spišská Nová Ves.
Müller, V. – Adamová, M. – Drábková, E. – Majer, V. – Růžičková, B. – Stráník, Z. – Tomášek, M. – Zelinka, Z. (1995): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000, list 34-21 Hustopeče. – ČGS, 1–52. Praha.
Zelenka, J. (1989): Příspěvek k poznání ostrakodové fauny sarmatu vídeňské pánve. – Zpr. geol. Výzk. v r. 1987, 137–139. Praha.