Kontrastní typy fluid v inkluzích křemenů z alpské parageneze z oblasti sobotínského masivu

Martin Kontár

Abstrakt

Vernířovice and Krásné u Hraběšic as famous sites with quartz crystals are located in the Silesicum, in close proximity, respectively inside the Sobotín Massif. Occurences of low-temperature mineral association, connected with metamorphism of the Late Variscan age, are known at the both sites. Quartz crystals were studied using fluid inclusions. Complex aqueous systems up to 5 mass % NaCl with CO2 were recorded at both locations. Due to the petrography – distinct ratios of aqueous solution and CO2 of fl uid inclusions can be assumed that the crystals were formed from a heterogeneous fluid. The temperature and pressure of crystal forming were estimated at cca 240–310 °C and 40–110 MPa with respect to the Thtot in the range 220–315 °C. The presence of high saline solution with CaCl2 in inclusions is most likely interpreted as secondary fluids trapped in quartz. This type of fluids is defined as Post Variscan in the region.

Bibliografická citace

Kontár, M. (2016). Kontrastní typy fluid v inkluzích křemenů z alpské parageneze z oblasti sobotínského masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4702

Klíčová slova

Silesicum; quartz; fluid inclusions; fluids

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bakker, R. J. (1997): Clathrates: Computer programs to calculate fluid inclusion V-X properties using clathrate melting temperatures. – Comput. Geosci., 23, 1–18.
Bakker, R. J. (1999): Adaptation of the Bowers and Helgeson (1983) equation of state to the H2O-CO2-CH4-N2-NaCl system. – Chemical Geology, 154, 225–236.
Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683–684.
Bowers, T. S. – Helgeson, H. C. (1983): Calculation of the thermodynamic and geochemical consequences of nonideal mixing in the system H2O-CO2-NaCl on phase relations in geological systems: equation of state for H2O-CO2-NaCl fluids at high pressures and temperatures. Geochim. Cosmochim. Acta, 47, 1247–1275.
Ďurišová, J. (1990): Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí. – Sbor. Geol. Věd. Řada LGM, 29, 167–186. Praha.
Kontár, M. (2010): Studium geneticky významných znaků křišťálových křemenů z vybraných lokalit. – MS, diplomová práce, PřF MU. Brno.
Kučera, J. (2009): Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika. – MS, disertační práce, PřF MU. Brno.
Novotný, P. – Dobeš, P. (1999): Žulová – Korálové jámy. Část II. – výzkum fluidních inkluzí. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 116–119. Brno.
Novotný, P. – Zimák, J. (2003): Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 58 (2003), 123–138.
Schmidt, C. – Bodnar, R. J. (2000): Synthetic fluid inclusions: XVI. PVTX properties in the system H2O-NaCl-CO2 at elevated temperatures, pressures, and salinities. – Geochim. Cosmochim. Acta, 64, 3853–3869.
Sládek, R. (1973): Nerosty alpských žil v Hrubém Jeseníku. – Zprávy VÚO, 161, 6–22. Olomouc.
Span, R. – Wagner, W. (1996) A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa. – Journal of Physical and Chemical Reference Data, 25, 1509–1596.
Staněk, J. (1997): Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě. – Minerál, 6, 20–21.
Takenouchi, S. – Kennedy, G. C. (1964): The binary system H2O-CO2 at high temperatures and pressures. – Amer. J. Sci., 262, 1055–1074.