Gravimetrický model profilu Vranovská Ves–Želešice–Holešov

Iva Sedláková

Abstrakt

The cross-section Vranovská Ves-Želešice-Holešov was interpreted based on gravimetric modelling of the upper part of the Eart’s crust along the profile Vranovská Ves–Želešice–Holešov. The profile has been chosen in order to cut through the both main regional geologic units in the Czech Republic – Bohemian Massif and Western Carpathians. In the central part of the profile (near Želešice village) the profile passes through metabasite zone of the Brno massif. This part shows the highest values of the Bouguer gravity anomalies, as well as in the whole Czech Republic. Modelling was based on geophysical data and tectonic conceptions, based on bore-hole data and petrophysical data.

Bibliografická citace

Sedláková, I. (2016). Gravimetrický model profilu Vranovská Ves–Želešice–Holešov. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4715

Klíčová slova

Bohemian Massif; Western Carpathians; gravity modelling

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čejchanová, B. – Hanák, J. – Ondra, P. (1981): Hustoty hornin českého masívu na území ČSR svazek 2. – Geofyzika n.p., Brno.
Dudek, A. (1980): The crystalline basement block of the Outer Carpatians in Moravia: Bruno-vistulicum. – Rozpravy ČSAV, řada mat.-přír. věd, 90, seš. 8.
Franke, W. (2000): The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution. – In: Franke, W. – Haak, V. – Oncken, O., Tanner, D. (eds) Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt. – Geological Society London Special Publication 179, pp 35–55.
Franzová, M. (1984): Neogenní sedimenty jz. části karpatské přehlubně, I. Fáze: souhrnná dokumentace jádrového vrtu HJ-105. MS. – ČGÚ, Praha.
Gilíková, H. (2007): Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium–devon). – MS PřF MU, Brno.
Hanžl, P. – Melichar, R. – Gregerová, M. (2000) Brněnský masiv. – In: Müller, P. – Novák, Z. (eds): Geologie Brna a okolí. – ČGS, 14–17str. Brno.
Chlupáč, I. – Štorch, P. (eds) (1992): Regionálně geologické dělení Českého masívu na území České republiky. – Časopis pro Mineralogii a Geologii, 37, 4, 257–275.
Jaroš, J. – Mísař, Z. (1976): Nomenclature of the tectonic and litostratigraphic units in the Moravian Svratka Dome (Czechoslovakia). – In: Věst. Ústř. Úst. geol., 51, 2, 113–122.
Malý, L. (1993): Formování sedimentační pánve permokarbonu Boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi. – In: Přichystal, A. et al.: Geologie Moravy a Slezska, 87–99, Brno.
Mareš, S. – Gruntorád, J. – Hrách, S. – Karous, M. – Marek, F. – Matolín, M. – Skopec, J. (1990): Úvod do užité geofyziky. – STNL, Praha.
Sedlák, J. – Gnojek, I. – Zabadal, S. – Farbisz, J. – Cwojdzinski, S. – Scheibe, R. (2007): Geological interpretation of a gravity low the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland). – In: Journal of Geosciences, vol. 52, NO. 3–4, pp 181–198.
Schulmann, K. – Ledru, P. – Antran, A. et al. (1991): Evolution of nappes in the eastern margin od the Bohemian Massif: a kinematic intepretation. – In: Geologische Rundschau, 80, pp. 79–92.
Stránská, M. – Ondra, P. – Husák, L. – Hanák, J. (1986): Hustotní mapa hornin Západních Karpat na území ČSSR. Závěrečná zpráva. – Geofyzika n. p., Brno.
Suess, F. (1912): Die Moravischen Fenster und ihre Beziehung zum Grundgebirge des hohen Gesenke. – Denkschriften (Österr. Akad. Wiss.), math.-naturwiss. Kl., 88, 541–629. Wien.
Suk, M. – Ďurica, D. – Obstová, V. – Staňková, E. (1991): Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. – Gabriel, Praha.