Vol 19, No 1-2 (2012)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Mgr. Lukáš Ackermann, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Ivan Baráth, CSc.; RNDr. Karel Breiter, Ph.D.; prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; RNDr. Petr Budil, Ph.D.; RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.; Mgr. Stanislav Čech; RNDr. Petr Dobeš; RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, PhD.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.; RNDr. Martin Košťák, Ph.D.; Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.; RNDr. Karel Malý; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.; prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.; Ing. Radovan Nečas; doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.; prof. RNDr. Milan Novák, CSc.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Peter Pálenský; prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.; RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.; Mgr. Jiří Rez, Ph.D.; Mgr. Martina Roblíčková; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; Ing. Petr Skupien, Ph.D.; Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.; Ing. Jan Šikula, Ph.D.; Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; RNDr. Václav Vávra, Ph.D.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Dr.; RNDr. Vladimír Žáček

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná, Miroslav Bubík

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází 15. 11. 2012

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Tadeáš Czudek
Jaromír Demek, Peter Mackovčin, Petr Slavík
Martin Hanáček
Zuzana Lenďáková, Andrea Grígelová
Marek Mikulík, Slavomír Nehyba, František Hubatka
Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková
Tomáš Pecka
Vojtěch Šešulka, Radka Drápalová, Antonín Přichystal, Dalibor Všianský
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Tereza Tomaštíková, Kamil Zágoršek
Hana Uhlířová, Gabriela Dreslerová, Miriam Nývltová Fišáková, Martin Ivanov
Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek
Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek

Mezozoikum

Miroslav Bubík
Jan Juráček
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
Dalibor Matýsek, Miroslav Bubík

Paleozoikum

Ondřej Bábek, Ondřej Vodehnal, Martin Faměra, Aleš Tomica
Vít Baldík, Jiří Rez, Jiří Otava, Helena Gilíková
Tomáš Kumpan, Ondřej Bábek, Jiří Kalvoda
Jiří Prokop, Zdeněk Losos, Antonín Přichystal
Zbyněk Šimůnek, Helena Gilíková, Kristýna Hrdličková
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Tomáš Weiner, Carsten Brauckmann, Hedvika Poukarová, Štěpán Rak, Jiří Kalvoda
Jiří Zimák
Jiří Zimák

Krystalinikum

Zdeněk Dolníček, Miloš René
Sven Hönig, Jaromír Leichmann, Tomáš Novosád
Stanislav Houzar, David Buriánek
Barbora Iršová, Jiří Zimák
Václav Mandovec, Zdeněk Losos
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, Jaroslav Cícha
Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar
Jiří Zimák

Aplikovaná geologie

Martin Blecha, Jiří Faimon, Jana Podhrázská
Miroslava Gregerová, Dalibor Všianský, Ludmila Kurdíková
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdeňka Sýkorová
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdeňka Sýkorová
Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Marek Lang, Jiří Faimon
Magdalena Šimčíková
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
Jiří Zimák