Roč.19,č.1-2(2012)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Mgr. Lukáš Ackermann, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Ivan Baráth, CSc.; RNDr. Karel Breiter, Ph.D.; prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; RNDr. Petr Budil, Ph.D.; RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.; Mgr. Stanislav Čech; RNDr. Petr Dobeš; RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, PhD.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.; RNDr. Martin Košťák, Ph.D.; Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.; RNDr. Karel Malý; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.; prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.; Ing. Radovan Nečas; doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.; prof.… Číst více

Kenozoikum

Paleozoikum

Aplikovaná geologie

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Mgr. Lukáš Ackermann, Ph.D.; doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Ivan Baráth, CSc.; RNDr. Karel Breiter, Ph.D.; prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; RNDr. Petr Budil, Ph.D.; RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.; Mgr. Stanislav Čech; RNDr. Petr Dobeš; RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, PhD.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.; RNDr. Martin Košťák, Ph.D.; Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.; RNDr. Karel Malý; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.; prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.; Ing. Radovan Nečas; doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.; prof. RNDr. Milan Novák, CSc.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Peter Pálenský; prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.; RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.; Mgr. Jiří Rez, Ph.D.; Mgr. Martina Roblíčková; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; Ing. Petr Skupien, Ph.D.; Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.; Ing. Jan Šikula, Ph.D.; Mgr. Petr Špaček, Ph.D.; Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; RNDr. Václav Vávra, Ph.D.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Dr.; RNDr. Vladimír Žáček

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná, Miroslav Bubík

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází 15. 11. 2012

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky