Destrukce kalcitových speleotém v jeskyních Moravského krasu

Marta Durďáková, Jiří Faimon

Abstrakt

Speleothem extensive damage was observed in the Moravian Karst caves during the last 20–30 years. It covers corrosion and falling of straw stalactites especially. Both the processes were studied in the Amatérská Cave and the Punkevní Caves, the sites where the damage is most extensive. The results indicate that corrosion dominates in the Amatérská Cave whereas speleothem falling seems more extensive in the Punkevní Caves. Based on fissile cracks in calcite wall, the falling was interpreted as result of a mechanical damage. As the corrosion impact was found only on the outer site of stalactite wall, it was interpreted as consequence of calcite dissolution by condensed water (condensation corrosion). An anthropogenic impact is ambiguous.

Bibliografická citace

Durďáková, M., & Faimon, J. (2016). Destrukce kalcitových speleotém v jeskyních Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4708

Klíčová slova

anthropogenic impact; cave; condensation; corrosion; destruction; fissure; straw stalactite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Durďáková, M. (2011): Mechanická destrukce kalcitových speleotém (Moravský kras). – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.
Faimon, J. – Štelcl, J. – Schwarzová, M. – Zajíček, P. – Zimák, J. (2006): Recentní krasové procesy: destrukce speleotém. MS, závěrečná zpráva, PřF UP Olomouc.
Přibyl, J. – Ložek, V. – Kučera, B. – Bosák, P. – Cílek, V. – Jančařík, A. – Kirchner, K. – Panoš, V. – Sklenář, K. – Sločík, J. – Smejkal, V. – Štěrba, O. – Vošátko, J. – Vlček, V. (1992): Základy karsologie a speleologie. – 354 s. Academia, Praha.
Štelcl, J. – Zimák, J. (2001): Mineralogické zhodnocení brček opadajících v jeskyních Moravského krasu. – In: Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. – Zborník referátov z 3. vedeckej konferencie, 100–103. Správa jaskyní, Liptovský Mikuláš.