Vol 15 (2008)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., RNDr. Tadeáš Czudek, DrSc., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Josef Havíř, Dr., Mgr. David Buriánek, Ph.D., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., RNDr. Josef Adámek, Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.

Sazba a technická redakce:

Milan Geršl, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Tadeáš Czudek
Zdeněk Dolníček
Martin Faměra, Ondřej Bábek, Pablo Rigual Hernández
Jan Hradecký, Martin Děd
František Hubatka, Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Miroslav Bubík
Slavomír Nehyba, Ivo Baroň, Karel Kirchner
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Petr Mackovčin, Jaromír Demek
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Pavla Tomanová Petrová
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký

Mezozoikum

Miroslav Bubík, Petr Skupien, Lilian Švábenická
Josef Havíř, Josef Adámek
Josef Havíř, Josef Adámek, Miroslav Bubík

Paleozoikum

Zdeněk Dolníček, Jan Filip

Krystalinikum

David Buriánek
Miloš René

Aplikovaná geologie

Renata Čopjaková, Vladimír Goš, Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Radek Škoda
Miroslava Gregerová, Martin Hložek
Pavel Kalenda, Roman Duras
Karel Šilhán, Tomáš Pánek