STUDIUM SEDIMENTŮ KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ V BOHUŠOVSKÉ PÍSKOVNĚ NA OSOBLAŽSKU

Daniel Šimíček

Abstrakt

The Quaternary glaciofluvial deposits in the Osoblaha region are studied in this work. Documentation of outcrops, paleocurrent measurements, grain-size, clast provenance and heavy minerals analyses of glaciofluvial sediments were carried out in Bohušov sandpit. Sediments were deposited by braided streams in the proglacial environment. I suppose, according to the results of gravel clast provenance analyses, that most of the gravel clasts comes from sources near Osoblaha region (Carboniferous flysch rocks and preglacial river terraces).

Bibliografická citace

Šimíček, D. (2016). STUDIUM SEDIMENTŮ KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ V BOHUŠOVSKÉ PÍSKOVNĚ NA OSOBLAŽSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4777

Klíčová slova

facial architecture; clast provenance analysis; grain-size analysis; continental glaciation; Quaternary

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allen, J. R. L. (1983a): Gravel overpassing on humpback bars supplied with mixed sediment: examples from the Lower Old Red Sandstone, southern Britain. – Sedimentology, 30, 2, 285–294.
Allen, J. R. L. (1983b): River bedforms: progress and problems. – Spec. Publs. int. Ass. Sediment., 6, 19–33.
Ashley, G. M. (1990): Classification of large-scale subaqueous bedforms: a new look at an old problem. – J. Sediment. Petrol., 60, 160–72. Tulsa.
Baltrűnas, V. – Gaigalas, A. (2004): Entropy of Pleistocene till composition as an indicator of sedimentation conditions in Southern Lithuania. – Geol. Quart., 48, 2, 115–122. Warszawa.
Czerwonka, J. A. (1977): Zastosowanie srednich odleglosci taksonomicznych (ATD) do interpretacii wynikow analyz mineralov ciezskich w utworach czwartorzedowych. – Kwart. Geol., 21, 4, 819–829. Warszawa.
Dreimanis, A. – Vagners, U. J. (1971): Bimodal distribution of rocks and mineral fragments in basal tills. – In: Goldtwait R.P. (Ed.): Till a symposium. 237–250, Ohio State Univ. Press. Ohio.
Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. 1–77, ČGÚ. Praha.
Elias, S. A. (2007): Encyclopedia of Quaternary Science, four–volume set, 1–4; 1–3576, Elsevier. London.
Folk, R. L. – Ward, W. C. (1957): Brazos River bar: A study in the significance of grain size parameters. – J. Sediment. Petrol., 27, 1, 3–26. Tulsa.
Gába, Z. (1976): Valounové analýzy vodně ledovcových uloženin moravskoslezské oblasti. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 25, 57–61. Opava.
Gába, Z. – Pek, I. (1999): Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. 1–126, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk.
Gába, Z. – Wójcik, J. (1990): Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 39, 1, 59–65. Opava.
Gregerová, M. – Fojt, B. – Vávra, V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1–315, Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. Brno.
Hein, F. J. – Walker, R. G. (1977): Bar evolution and development of stratification in the gravelly, braided, Kicking Horse River, British Columbia. – Can. J. Earth Sci., 14, 562–570.
Cháb, J. – Čurda, J. – Kočandrle, J. – Manová, M. – Nývlt, D. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Večeřa, J. – Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-224 Jeseník. 1–94, MS ČGS. Praha.
Jopling, A. V. – Walker, R. G. (1968): Morphology and origin of ripple-drift cross-lamination, with examples from the pleistocene of Massachusetts. – J. Sediment. Petrol., 38, 971–984. Tulsa.
Kodymová, A. (1964): Petrografické složení ledovcových sedimentů na Opavsku a Hlučínsku a jeho význam pro statigrafii. – Sborník geologických věd, A, 2, 73–83. Praha.
Macoun, J. – Šibrava, V. – Tyráček, J. – Kneblová-Vodičková, V. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. 1–419, Ústřední ústav geologický. Praha.
Miall, A. D. (1996): The geology of fluvial deposits. Sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. 1–582, Springer. New York.
Nývlt, D. – Hoare, P. G. (2000): Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech. – Věstník ČGÚ, 75, 2, 121–126. Praha.
Nývlt, D. – Hoare, P. G. in press: Petrology, provenance and shape of clasts in the glaciofluvial sediments of the Mníšek member, northern Bohemia, Czechia. – Journal of Geological Sciences, Anthropozoic. Praha.
Otava, J. – Plička, M. – Žůrková, I. (1991): Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 115–125. Brno.
Pecina, V. – Čurda, J. – Hanáček, M. – Kočandrle, J. – Nývlt, D. – Opletal, M. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. – Žáček, V. in press: Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14–221 Žulová. – MS ČGS. Praha.
Růžička, M. (1995): Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech republic. – In: Ehlers, J.– Kozarski, S.– Gibbard, P. L. (Eds.): Glacial deposits in North-East Europe, 406–420, A. A. Balkema. Rotterdam.
Růžičková, E. – Růžička, M. – Zeman, A. – Kadlec, J. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České Republiky Struktury a textury hlavních genetických typů. 1–92, ČGS. Praha.
Sikorová, J. – Víšek, J. – Nývlt, D. (2006): Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské hory Mts., Czechia. – Geol. Quart., 50, 3, 345–352. Warszawa.
Skácel, J. – Kroutilík, V. (1966): Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 50 000, list M-33-72-B Matějovice, list M-33-72-A Slezské Rudoltice. 1–121, MS Geofond. Praha.