BARNATÉ ŽIVCE Z PYRHOTINOVÉHO ZRUDNĚNÍ V BUŠÍNĚ

Václav Mandovec, Zdeněk Losos

Abstrakt

Ba-feldspars of pyrrhotite ore from Bušín in Zábřeh unit were studied. These ores with massive to smudge-like textures are hosted by strongly altered amphibolites. Ba-rich feldspars form grains and porphyroblasts in pyrrhotite ore. According to WDX-analyses there are older celsiane (with 85 to 95 mol. % of celsiane endmember) and younger hyalophane (with 29 to 55 mol. % of celsiane endmember). Large core of those feldspars is formed by celsiane and thin rim is composed of hyalophane. It indicates two metamorphic stages which infl uenced volcano-sedimentary protolith with probable content of barite and Fe-phases. Ba-orthoclase (with 0.11–0.17 Ba apfu) crystallizes on boundary between amphibolite and pyrrhotite ore. Altered amphibolite itself contains oligoclase without Ba. Documentation of occurrence of Ba-feldspars in metamorphosed pyrrhotite ore from Bušín enlarges the number of genetically similar ore deposits and occurrences containing Ba-feldspars in the Moravo-Silesian area such Horní Benešov, Horní Město at Rýmařov, Zlaté Hory, Nectava, and Kouty nad Desnou.

 

Bibliografická citace

Mandovec, V., & Losos, Z. (2012). BARNATÉ ŽIVCE Z PYRHOTINOVÉHO ZRUDNĚNÍ V BUŠÍNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1660

Klíčová slova

Lugicum, Zábřeh unit, Bušín, barium feldspars, celsiane, hyalophane, pyrrhotite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Deer, W. A. – Howie, R. A. – Zussman, J. (2001): Framework silicates: Feldspars. – The geological society, London.

Dolníček, Z. – Slobodník, M. (2002): Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, 9–13. Olomouc.

Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Malý, K. (2003): Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002, 10, 66–68. Brno.

Fojt, B. (2002): Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) – Bušín. – Minerál, X, 2, 113–114, Brno.

Fojt, B. – Hladíková, J. – Kopa, D. – Krausová, D. – Sulovský, P. – Vávra, V. – Zeman, J. – Zimák, J. (1997): Minerální a horninové asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. – Časopis Slezského muzea, (A), 46, 235–264.

Fojt, B. – Hladíková J. – Kalenda, F. (2001): Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2: C. Geologie, D. Mineralogie, E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, LXXXVI: 3–58.

Fojt, B. – Dolníček, Z. – Hoff man, V. – Škoda, R. – Trdlička, Z. – Zeman, J. (2007): Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 92, 3–57. Brno.

Fojt, B. – Dolníček, Z. – Hladíková, J. – Škoda, R. – Zeman, J. (2010): Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. – Část I.: Ložisko Zn-Pb rud. – Časopis Slezského muzea, (A), 59, 1, 1–58. Opava.

Havelka, J. (1992): General genetic model and roots of flow metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation. – Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě, řada hornicko-geologická, 1 059, 38, 1, 89–101. Ostrava.

Cháb, J. – Breiter, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. – Česká geologická služba, Praha.

Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2011): Geologická minulost České republiky. – Academia, Praha.

Kalenda, F. (1998): Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru. – Minerál, VI, 3, 171–176, Brno.

Kopa, D. (1975): Barnatý živec z ložiska pyrhotinu v Bušíně. – Časopis Slezského muzea, (A), XXIV, 113–116, Opava.

Mísař, Z. (1969): Regionální geologie ČSSR, geologie Českého masivu III. Oblast západosudetská. – Universita Karlova v Praze.

Schröcke, H. – Weiner, K. L. (1981): Mineralogie. – Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Zemanová, H. (1983): Parageneze výskytu pyrhotinu v Bušíně. – MS, diplomová práce, PřF UJEP Brno.

Zimák, J. – Novotný, P. (2002): Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru. – Sb. „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 92–96. UP Olomouc.