3D analýza v prostředí GIS: konstrukce průběhu hranic geologi ckých těles na příkladu stavby území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm

Denisa Poulová, Karel Kněžínek, Rostislav Melichar

Abstrakt

The aim of this paper is to inform about new possibilities and methods of construction of geological boundaries in geographical information systems (GIS). These methods allow faster and easier creation of geological maps in the appropriate areas. In this paper we describe methods using the raster digital elevation model (DEM) or vector triangular irregular network (TIN) for construction boundaries of dipping beds. Tools for construction of geological boundaries in the ArcGIS (ESRI) software environment and plug-in for open-source software OpenJUMP were developed. These tools are based on the fact that in some cases it is possible to use inclined plane as a simplified representation of the geological layer. The results were verified on the area covering the map sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm which was suitable for an application of presented methods.

Bibliografická citace

Poulová, D., Kněžínek, K., & Melichar, R. (2016). 3D analýza v prostředí GIS: konstrukce průběhu hranic geologi ckých těles na příkladu stavby území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4713

Klíčová slova

GIS, 3D analysis; construction of geological boundaries; DEM; Silesian unit

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bennison, G. M. – Moseley, K. A. (2003): An introduction to geological structures and maps. – Arnold, A member of Hodder Headline group, London.
Burke, R. (2003): Getting to know ArcObjects. – ESRI Press. Redlands, California.
Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, Praha.
Marko, F. – Reichwalder, P. – Jablonský, J. – Vojtko, R. (2007): Geologické mapovanie. – Univerzita Komenského, Bratislava.
Melichar, R. (1991): Metody strukturní geologie. Orientační analýza. – Masarykova univerzita, Brno.
Poulová, D. (2011): Automatizace konstrukce geologické mapy v prostředí GIS. – MS, diplomová práce. PřF MU, Brno.
Podpora ARCDATA Praha (2011): http://www.arcdata.cz/podpora, březen 2011.
ESRI support (2011): http://support.esri.com, duben 2011.