VLIV PODZEMNÍCH VOD NA TVORBU EFLORESCENTŮ V MINORITSKÉM KLÁŠTEŘE VE ZNOJMĚ

Miroslava Gregerová, Ludmila Kurdíková

Abstrakt

The paper contains summary of causes and impacts of degradation factors of building stone in the historical building. Efflorescences assemblage has been determined and on its basis a chemical degradation of studied materials has been considered. Underground water takes a share significantly in degradation processes of Minorite monastery structural elements, namely first of all of its cellar. Efflorescences monitoring are illustrate salination of masonry. Identificated water-soluble salts are - sulphates, nitrates and carbonates form mineral paragenesis of efflorescence. A number of them have hygroscopic characteristics which influence whole moistening of building materials. Nitrates presence in basement masonry indicates anthropogenic pollution of Jesuit underground water system which rises from the building footwall into its masonry.

Bibliografická citace

Gregerová, M., & Kurdíková, L. (2016). VLIV PODZEMNÍCH VOD NA TVORBU EFLORESCENTŮ V MINORITSKÉM KLÁŠTEŘE VE ZNOJMĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4759

Klíčová slova

Minorite monastery; degradation; salination; efflorescence

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, M. – Balík, L. – Bayer, K. – Blaha, M. – Burgetová, E. – Hoskovec, T. – Kočí, J. – Kolísko, J. – Novotný, M. – Solař, J. – Šťastný, P. (2008): Odvlhčování staveb. – Grada publishing. Praha, 306 str.
Čtyřoký, P. – Batík, P. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34–131 Šatov. – ÚÚG Praha.
Fürych, V. – Veselý, M. – Veleba, B. – Půža, J. – Kincl, P. – Žáček, M. (2005): Znojmo – historické jádro – inženýrsko geologické a hydrogeologické poměry a vliv podzemních prostor na povrchové stavby. – Jihlava, 107 str.
Gregerová, M. – Trojanová, Z. (2006): Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v roce 2005, Brno, XIII, 115–119.
Šráček, O. – Kuchovský, T. (2003): Základy hydrogeologie. – Masarykova univerzita. Brno, 177 str.
Tennikat, M. (1992): Wandmalereischäden durch salzkristallisation. REM – Untersuchungen and Laborexperimente zu Salzausscheidungen in romanischen Kirchen. Polangen, 161 str.
Trojanová, Z. (2006): Degradace stavebních materiálů hradu Veveří. – MS, diplomová práce, PřF MU Brno. 54 str.
Walton, W. C. (1970): Groundwater Resource Evaluation, McGraw-Hill Book Company, pp. 664.