Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko

Renáta Přichystalová, Jindřich Štelcl, Václav Vávra

Abstrakt

Archaeological research in the southern bailey of the Great Moravian stronghold at Břeclav-Pohansko revealed that funerary equipment in several graves comprised glass beads and buttons. With regard to chemical composition of the raw material from which they were made it can be concluded that beads from alkaline glass containing more than 10 wt. % Na2O are dominant, whereas beads from siliceous glass containing more than 75 wt. % SiO2 and up to 10 wt. % Na2O as well as chemically unclassifiable beads are less frequent.

Bibliografická citace

Přichystalová, R., Štelcl, J., & Vávra, V. (2016). Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4714

Klíčová slova

Pohansko; Middle Age; glass beads; chemical composition

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čáp, P. – Dresler, P. – Macháček, J. – Přichystalová, R. (v tisku): Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. – In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. Brno.
Černá, E. – Hulínský, V. – Gedeon, O. (2001): Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku. – Archeologické rozhledy, 53, 59–89, Praha.
Dostál, B. (1975): Břeclav Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. – Brno.
Dresler, P – Macháček, J. (2007): Břeclav-Pohansko: stav a zpracování výzkumů předhradí. – In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (eds): Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 54–61. Brno.
Klanica, Z. (2006): Nechvalí, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I. Brno.
Macháček, J. (2002): Pohansko u Břeclavi/Lundenburg. – In: Stred Európy okolo roku 1000. Historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a katalóg k výstave. 115. Praha.
Ungerman, Š. (2007): Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích-Na pískách. – MS disertační práce, MU Brno.