Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat

Roč.13,(2006)

Abstrakt
Neogene (Karpatian, Lower Badenian) deposits of the Carpathian Foredeep were evaluated based on available subsurface data (well logs, cores) in the area of Vizovice Hills. Seven facies and their dominant depositional environments were identified. Depositional environment of the Karpatian deposits ranges from fluvial to clastic coast (barrier islands, lagoon, tidal flats, etc.) and shallow marine (proximal and distal shelf) ones. Depositional environment of the Lower Badenian deposits ranges form coarse grained delta to basinal and shallow marine ones.

Klíčová slova:
Carpathian Foredeep; Miocene; well log; depositional environment
Reference

Brzobohatý, R. – Adámek, J. – Pálenský, P. – Šikula, J. (2004): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). – In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (Eds.): The Karpatian a Lower Miocene stage of the Central Paratethys., 75-92, Masaryk University, Brno.
Einsele, G. (2000): Sedimentary basins. Evolution, Facies and Sediment Budget. – Springer Berlin.
Kolofíková, J. – Helešicová, H. – Těžký A. (1991): Výzkum ropy a zemního plynu ve strukturních zónách východního okraje Českého masívu. Karotážní práce za rok 1990. – MS, Česká geologická služba Brno.
Krejčí, J. et al. (1987): Závěrečná zpráva o vrtu vyhledávacího průzkumu Slušovice 1. – MS, Moravské naftové doly Hodonín.
Nehyba, S. – Šikula, J. (2003): Sekvenčně – stratigrafické studium neogenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně. – MS, Česká geologická služba. Praha
Pálenský, P.– Michalíček, M. – Šikula, J. – Procházková, V. – Franců, J. (1990): Litofaciální vývoj a geochemie hlubinných vod a plynů v miocénu rašovické deprese na Moravě. – MS, Česká geologická služba. Brno.
Pálenský, P. – Šikula, J. (1991): Litofaciální výzkum sedimentů miocénu karpatské předhlubně v úseku Střed. – MS, Česká geologická služba Brno.
Plint, G. A. – Hart, B. S. – Donaldson, S. (1993): Lithosperic flexure as a control on stratal geometry and facies distribution in Upper Cretaceous rocks of the Alberta foreland basin. – Basin Research, 5, 69 - 77.
Zádrapa, M. (1979): Těžké minerály v sedimentech karpatu střední a jihozápadní části karpatské předhlubně na Moravě. – Zem. Plyn Nafta, 24, 3, 447-451. Hodonín.

Metriky

297

Views

160

PDF views