O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve SlezskU

Jaroslav Skácel, Bohuslav Fojt, Radek Škoda

Abstrakt

The town Janov in Jeseníky Mts (near of Zlaté Hory) acquired mining law in the 16th century. The locations of mines were unknown. The ore (arsenopyrite in quartz matrix) was found only in 1961. The mineralogical and chemical characteristic suggest the metamorphogenic secretion origin of the mineralization.

Bibliografická citace

Skácel, J., Fojt, B., & Škoda, R. (2016). O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve SlezskU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4865

Klíčová slova

Silesikum; mining history; ore remnants

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aichler, J. – Fojt, B. – Cháb, J. – Kvaček, M. – Novotný, P. – Orel, P. – Vaněček, M. (1990): Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná v Jeseníkách. – Sbor. geol. věd, Ložisk. geol., mineral., 29, 79-107.
Fojt, B. – Hladíková, J. – Kalenda, F. (2001): Zlaté Hory ve Slezsku. Největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86, 3-58.
Kvaček, M. (1985): Mineralogicko-geochemické zhodnocení zrudnění strukturního vrtu SRV4 v Suché Rudné. – MS ÚNS Kutná Hora.
Skácel, J. (1962): Nález arsenopyritem zrudněné žiloviny v Janově. – Přírodověd. Čas. Slezský, 23, 1, 141.
Sundblad, K. – Zachrison, E. – Snuds, S. H. – Berglund, S. – Älinder, C. (1984): Sphalerite geobarometry and arsenopyrite geothermometry applied to metamorphosed sulphide ores in the Swedish Caledonides. – Econ. Geol., 79, 1660-1668.