O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve SlezskU

Roč.13,(2006)

Abstrakt

The town Janov in Jeseníky Mts (near of Zlaté Hory) acquired mining law in the 16th century. The locations of mines were unknown. The ore (arsenopyrite in quartz matrix) was found only in 1961. The mineralogical and chemical characteristic suggest the metamorphogenic secretion origin of the mineralization.


Klíčová slova:
Silesikum; mining history; ore remnants
Reference

Aichler, J. – Fojt, B. – Cháb, J. – Kvaček, M. – Novotný, P. – Orel, P. – Vaněček, M. (1990): Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná v Jeseníkách. – Sbor. geol. věd, Ložisk. geol., mineral., 29, 79-107.
Fojt, B. – Hladíková, J. – Kalenda, F. (2001): Zlaté Hory ve Slezsku. Největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86, 3-58.
Kvaček, M. (1985): Mineralogicko-geochemické zhodnocení zrudnění strukturního vrtu SRV4 v Suché Rudné. – MS ÚNS Kutná Hora.
Skácel, J. (1962): Nález arsenopyritem zrudněné žiloviny v Janově. – Přírodověd. Čas. Slezský, 23, 1, 141.
Sundblad, K. – Zachrison, E. – Snuds, S. H. – Berglund, S. – Älinder, C. (1984): Sphalerite geobarometry and arsenopyrite geothermometry applied to metamorphosed sulphide ores in the Swedish Caledonides. – Econ. Geol., 79, 1660-1668.

Metriky

325

Views

211

PDF views