Roč.16,(2009)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., RNDr. Tadeáš Czudek, DrSc., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., RNDr. Josef Adámek, Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. … Číst více

Kenozoikum

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., RNDr. Tadeáš Czudek, DrSc., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., RNDr. Josef Adámek, Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Doc. Miroslava Gregerová, CSc., RNDr. Ivan Poul, Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Šárka Hladilová, CSc., RNDr. Juraj Franců, CSc., Doc. Petr Skupien, Ph.D.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • Lithos, spol s r. o.
  • Těžební unie

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky