Vol 16 (2009)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., RNDr. Tadeáš Czudek, DrSc., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., RNDr. Josef Adámek, Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Doc. Miroslava Gregerová, CSc., RNDr. Ivan Poul, Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Šárka Hladilová, CSc., RNDr. Juraj Franců, CSc., Doc. Petr Skupien, Ph.D.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • Lithos, spol s r. o.
  • Těžební unie

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Tadeáš Czudek
Jitka Kopecká
Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Markéta Horáková
Slavomír Nehyba, Helena Gilíková, Pavla Tomanová Petrová, Jan Čurda
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner
Jan Sedláček, Ondřej Bábek
Jan Schreiber, Marek Slobodník
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Daniel Šimíček
Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Jan Čurda, Vladimíra Petrová, Oldřich Krejčí, Daniel Nývlt
Jan Vít, Tomáš Kolář, Michal Rybníček

Mezozoikum

Miroslav Bubík
Jindřich Kynický, Lucie Sanža, Aleš Bajer, Michaela Říháková, Dana Richterová, Markéta Holá
Jindřich Kynický, Cheng Xu, Aleš Bajer, Pavel Samec, Alena Kynická
Ivan Poul, Rostislav Melichar
Petr Skupien, Alexandra Smaržová
Alexandra Smaržová, Petr Skupien, Miroslav Bubík
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček

Paleozoikum

Zdeněk Dolníček
Milan Svatuška

Krystalinikum

David Buriánek, Kamil Kropáč
Vladimír Hrazdil, Stanislav Houzar, Radek Škoda
Miloš René
Iva Sedláková, Jaromír Leichmann
Alice Zavřelová, Kryštof Verner, Rostislav Melichar

Aplikovaná geologie

Milan Geršl, Ilja Knésl
Dana Hanuláková, Josef Zeman
Pavel Kalenda, Pavol Mravec, František Musil
Adam Říčka, David Grycz, Tomáš Kuchovský
Bohdana Zmeškalová, Zdeněk Dolníček