PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY

Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Markéta Horáková

Abstrakt

Lower Badenian deposits in the locality Oslavany are interpreted as product of deposition in foreshore and shoreface (clastic coast of the sea). Five lithofacies (Sl, Sr, Ss, Sp, and M) were recognised. Sands and sandstones contain impoverished Lower Badenian fauna accompanying with reworked fauna of Ottnangian Rzehakian Beds. Microfauna of clay intraclasts indicates Lower Badenian assemblage of „Lower Lagenid zone“. Depositional environment of studied deposits is signifi cantly different from the environment supposed for „typical“ Lower Badenian „basal clastics“ in the broader surroundings.

Bibliografická citace

Nehyba, S., Petrová, P. T., Gilíková, H., & Horáková, M. (2016). PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4771

Klíčová slova

Lower Badenian sediments; Oslavany; paleontology; petrology; sedimentology; lithofacies

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. – Cicha, I. (1993): Th e Carpathian Foredeep. – In: Přichystal, A. – Obstová, O. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska. Sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. K. Zapletala. – Moravské zemské muzeum a Sekce geol. věd PřF MU, 123–128. Brno.
Berggren, W. A. – Kent, D. V. – Swisher, C. C., III. – Aubry, M.-P. (1995): A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. – SEPM (Society of Sedimentary Geology), Spec. Publ. 54, 129–212.
Clift on, H. E. (2006): A reexamination of facies models for clastic shorelines. – In: Posamentier, H.W. – Walker, R.G. (Eds.): Facies Models Revisited. – SEPM Spec.Publ. 84, 293–337.
Grill, R. (1941): Stratigraphische Untersuchungen mit Hilfe von Mikrofaunen im Wiener Becken und den benachbarten Molasse-Anteilen. – Oel. u. Kohle, 37, 595–602. Berlín.
Lysý, Z. (2007): Měkkýši z lokality Oslavany (baden, karpatská předhlubeň). – MS, bakalářská práce PřF MU Brno. 27 str.
Nehyba, S. (2001): Lower Badenian coarse-grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Abstracts of IAS Meeting 2001, 97, Davos.
Nehyba, S. (1997): Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in Czech Republic. – Věstník ČGÚ, 72, 4, 311–327. Praha.
Nemec, W. (2005): Principles of lithostratigraphic logging and facies analyses. – Institutt for geovitenskap, Uni. Bergen, 1–28.
Papp, A. – Cicha, I. – Seneš, J. – Steininger, F. (1978): Badenian (Moravien, Wielicien, Kosovien). – Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, 6, VEDA, 1–594. Bratislava.
Pavliš, R. (1973): Boskovická brázda – hydrogeologický průzkum. Závěrečná zpráva. – MS Vodní zdroje Holešov.
Reading, H. G. (1996): Sedimentary environments: Processes, Facies and Stratigraphy. – Blackwell Sci. Publ., 1–593, Oxford.