Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras)

Marcela Pražáková, Martin Blecha, Jiří Faimon

Abstrakt

Carbon dioxide is main component affecting carbonate speleothem growth. The factors controlling the production of CO2 in karst soils are still not completely understood. These factors were studied at the Býčí Skála site in the Moravian Karst under different seasonal conditions. The CO2 concentrations in soil air were found to correlate significantly with (1) temperature and (2) humidity in deeper soil profiles only.

Bibliografická citace

Pražáková, M., Blecha, M., & Faimon, J. (2016). Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4684

Klíčová slova

Býčí Skála; carbon dioxide; humidity of soils; Moravian Karst; vegetation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fang, C. – Moncrieff, J. B. (2001): The dependence of soil CO2 effluex on temperature. – Soil Biol. Biochem, 33, 2, 155–165.
Frier, N. – Chadwick, O. A, – Trumbore, S. E. (2005): Production of CO2 in Soil Profiles of a California Annual Grassland – Ecosystems, 8, 4, 412–429.
Jassal, R. S. – Blafl, A. – Novák, M. – Morgenster, K. – Nesic, Z. – Gaumont-Guay, D. (2005): Relationship betweem soil CO2 concentrations and forest-floor CO2 effluxes. – Agr. Forest Meteorol., 130, 176–192.
Pražáková, M. (2009): Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras). – MS, bakalářská práce, MU, Brno.
Rakušan, M. (2007): Produkce CO2 v půdních profilech na vybraných lokalitách Moravského krasu. – MS, bakalářská práce, Masarykova univerzita. Brno.
Reth, S. – Reichstein, M. – Falge, E. (2005): The effect of soil water content, soil temperature dependence. – Geophys. Res. Lett., 29, 6, 10–14.
Schwarzová, M. – Faimon, J. – Štelcl, J. – Zajíček, P. – Krištof, I. (2005): Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu. – Geol. výzk. Mor. Slez., 12, 1, 115–116.
Štefka, L – Balák, I. – Kovařík, M. – Kotlánová, M. – Jančo, J. – Koutecký, B. – Franc, D. (2001): Plán péče o NPR Býčí skála 2001–2011. – MŽP ČR. Blansko.