Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí

Roč.13,(2006)

Abstrakt
Artificial outcrops made in the area of the Brno golf course between Jinačovicemi a Kuřim allow us to study areally widespread sandy and gravelly deposits. Sedimentological and micropaleontological studies reveal their fluvial origin and Ottnangian age. Coarse grained river transported the material originated from N and NW geological units (Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Boskovice Furrow) generally towards the south. These deposits are unusually thick (more than 80 m) in the area of Jinačovice depression.

Klíčová slova:
Jinačovice depression; fluvial deposits; Ottnangian
Reference

Bubík, M. (1993): Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně – Líšni. (24-41 Vyškov). – Zprávy geol. Výzk. v r. 1992, 15-16. Praha.
Čtyroká, J. – Petrová, P. – Vít, J. (1999): Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 51-53. Brno.
Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3-26. Tulsa.
Franzová, M. (1983): Brněnský masív – zvodnění neogenních sedimentů. II. fáze. Závěrečná zpráva o regionálním hydrogeologickém průzkumu neogenních sedimentů na brněnském masívu. MS Archiv Geotestu Brno.
Hlavoňová, K. (1977): Miocénní sedimenty v oblasti mezi Moravskými Knínicemi a Lažánkami. – MS, dipl. práce, Katedra geologie a paleontologie UJEP. Brno
Malý, F. (1966): Stavebně-geologický posudek pro staveniště výrobny krmné pasty v Kuřimi, okr. Brno. – MS, Geofond Praha. (V 53277)
Miall, A. D. (1996): The geology of Fluvial deposits. – Springer-Verlag, 1-582. Berlin.
Novák, Z. (1989): Nový pohled na stáří sedimentární výplně Jinačovického prolomu. – Miscellanea micropalaeontologica IV, 105-109. Hodonín.
Petrová, P. – Vít, J. – Čtyroká, J. (2001): Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1:25 000 Blansko a Tišnov. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 30, 55-63. Brno.

Metriky

262

Views

148

PDF views