Krystalovaný siderit ze spodnokarbonských aleuropelitů v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)

Zdeněk Dolníček, Petr Gadas

Abstrakt

Fine siderite crystals form abundant druses coating walls of open fissures in the Lower Carboniferous aleuropelites of the Hrabůvka Quarry. Siderite crystals are composed of 76.2–78.9 mol. % siderite, 9.9–13.0 mol. % calcite, 9.5–11.0 mol. % magnesite, and 0.0–0.9 mol. % rhodochrosite. Locally, small isometric crystals of calcite (2.4–2.8 wt. % FeO, 0.1–0.2 wt. % MgO, 0.07–0.08 wt. % MnO) preceded crystallization of siderite. In addition, small colourless rhombs of almost pure calcite also can overgrow siderite crystals. Siderite contains small all-liquid aqueous fluid inclusions suggesting very low crystallization temperatures. Stable isotope data (δ13C = -6.1 ‰ PDB, δ18O = -5.4 ‰ PDB) are comparable to those of local Tertiary sediments and vein mineralizations that are partly associated with these sediments. It is concluded that the origin of the siderite was probably also related to the Cenozoic reactivation and associated fluid circulation.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., & Gadas, P. (2016). Krystalovaný siderit ze spodnokarbonských aleuropelitů v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4693

Klíčová slova

Moravo-Silesian Culm; Nízký Jeseník; ore vein; siderite; chemical composition; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Carothers, W. W. – Adami, L. H. – Rosenbauer, R. J. (1988): Experimental oxygen isotope fractionation between siderite-water and phosphoric acid liberated CO2 – siderite. – Geochim. Cosmochim. Acta, 52, 2445–2450.
Dolníček, Z. (2009): Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. Výzk. Mor. Slez., 16, 86–89. Brno.
Dolníček, Z. (2010): Xenotim – (Y) z rudní žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. Výzk. Mor. Slez., 17, 13–15. Brno.
Dolníček, Z. – Slobodník, M. (2002): Kalcit-markazitová mineralizace s uzavřeninami uhlovodíků v kulmských drobách u Hrabůvky, Nízký Jeseník. – Sborník abstraktů z konference Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni (27.–29. 8. 2002, Herľany), 13. Herľany.
Dolníček, Z. – Zimák, J. – Slobodník, M. (2002): Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 48–50. Brno.
Hoefs, J. (1997): Stable isotope geochemistry. 1–201, 4th ed. – Springer Verlag. Berlin, New York.
Kučerová-Charvátová, K. – Kučera, J. – Dolníček, Z. (2005): Origin and significance of calcite-marcasite-pyrite mineralisation in siliciclastic Lower Carboniferous rocks, eastern margin of the Bohemian massif, Czech Republic. – In: Mao, J. – Bierlein, F. P. (eds.): Mineral deposit research: meeting the global challenge, Vol. 1, 141–143. Springer Verlag. Berlin, New York, Heidelberg.
Losert, J. (1957): Ložiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. – Rozpr. ČAVU, 67, 4, 1–61. Praha.
Pouchou, J. L. - Pichoir, F. (1985): „PAP“ procedure for improved quantitative microanalysis. – Microbeam Analysis, 20, 104–105.
Sheppard, S. M. F. (1986): Characterization and isotopic variations in natural waters. – Rev. mineral., 16, 165–183.
Slobodník, M. – Dolníček, Z. (2001): Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8, 52–54. Brno.
Trdlička, Z. – Hoffman, V. (1975): Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). – Freiberg. Forschungshefte, 6, 29–81. Leipzig.
Zimák, J. – Losos, Z. – Novotný, P. – Dobeš, P. – Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – J. Czech Geol. Soc., 47, 3–4, 111–122. Praha.
Žák, K. – Dobeš, P. (1991): Stable isotopes and fluid inclusion in hydrothermal deposits: The Příbram ore region. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, 101, 5, 1–109. Praha.