Návrat na podrobnosti článku Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu – produkty sekundární hydratace pyroxenu
Stáhnout