Vol 20, No 1-2 (2013)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.; RNDr. Petr Dobeš; RNDr. Nela Doláková, CSc.; RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, PhD.; doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; Mgr. Martin Chadima, Ph.D.; prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.; RNDr. Karel Kirchner, CSc.; RNDr. Martin Košťák, Ph.D.; prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.; Mgr. Eva Kryštofová; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan; Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.; doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.; Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.; RNDr. Lubomír Maštera, CSc.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.; doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.; RNDr. Pavel Ondra; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Vratislav Pecina; Mgr. Tomáš Pecka; RNDr. Rudolf Prokop, CSc.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.; RNDr. Zuzana Skácelová; RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc.; RNDr. Jan Švancara, CSc.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; RNDr. Josef Večeřa; Mgr. Jan Vít, Dr.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Dr.; RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.; doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.; RNDr. Vladimír Žáček

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • 17. konference o mladším terciéru

Toto číslo vychází 30. 11. 2013

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

David Buriánek, Pavla Tomanová Petrová
Zijad Ferhatbegović, Sejfudin Vrabac, Azema Jahić, Izudin Djulović
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Martin Hanáček, Daniel Nývlt, Slavomír Nehyba
Mojmír Hrádek
Monika Chudaničová
Marika Jabůrková, Jiří Faimon
Ondřej Kielar, Ondřej Bábek
František Knížek, Martin Knížek, Jan Krška, Jakub Lukášek
Ján Madarás, Adriena Zlinská
Jana Pavézková, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bitner
Jan Zahradník, Petr Skupien, Ján Pavluš
Václav Zborník, Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková
Adriena Zlinská, Kamil Zágoršek, Irene Zorn

Mezozoikum

Helena Gilíková
David Buriánek, Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček
Zdeněk Dolníček, Jan Krobot
Jan Juráček, Jarmila Bezoušková
Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček
Petr Skupien, Ján Pavluš
Daniel Šimíček, Ondřej Bábek
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský

Paleozoikum

Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
David Buriánek
Martin Kováček, Tomáš Lehotský
Tomáš Kumpan
Tomáš Kumpan
Tomáš Weiner, Jiří Kalvoda

Krystalinikum

Miloš René
Martin Schreier, Zdeněk Dolníček, Vlastimil Mašek
Petr Stöhr, Karel Malý, Zdeněk Dolníček
Jiří Zimák
Jiří Zimák

Aplikovaná geologie

Martin Blecha, Jiří Faimon
Radoslava Bodláková, Jiří Faimon
Petr Dleštík, Ondřej Bábek
Jiří Faimon, Eva Šebestová, Dominik Talla, Karel Novotný
Marek Goldbach, Tomáš Kuchovský
Josef Havíř
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Ilja Knésl, Vratislav Pecina, Jan Buda, Igor Jan Dvořák
Veronika Kubcová, Josef Zeman, Dana Hanuláková
Marek Lang, Jiří Faimon
Jana Pazdírková, Jan Zedník, Petr Špaček, Vratislav Pecina, Zdeňka Sýkorová, Hana Krumlová
Jan Sedláček, Martin Faměra, Ondřej Bábek, Jan Martínek
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
Pavla Tomanová Peterová, František Hubatka, Oldřich Krejčí