Vol 20, No 1-2 (2013)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.; RNDr. Petr Dobeš; RNDr. Nela Doláková, CSc.; RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, PhD.; doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.; doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; Mgr. Martin Chadima, Ph.D.; prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.; RNDr. Karel Kirchner, CSc.; RNDr. Martin Košťák, Ph.D.; prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.; Mgr. Eva Kryštofová; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan; Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.; doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.; Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.; RNDr. Lubomír Maštera, CSc.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.; doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.; RNDr. Pavel Ondra; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Vratislav Pecina; Mgr. Tomáš Pecka; RNDr. Rudolf Prokop, CSc.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.; RNDr. Zuzana Skácelová; RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc.; RNDr. Jan Švancara, CSc.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; RNDr. Josef Večeřa; Mgr. Jan Vít, Dr.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Dr.; RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.; doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.; RNDr. Vladimír Žáček

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • 17. konference o mladším terciéru

Toto číslo vychází 30. 11. 2013

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

David Buriánek, Pavla Tomanová Petrová   
Zijad Ferhatbegović, Sejfudin Vrabac, Azema Jahić, Izudin Djulović   
Tomáš Galia, Václav Škarpich   
Martin Hanáček, Daniel Nývlt, Slavomír Nehyba   
Mojmír Hrádek   
Monika Chudaničová   
Marika Jabůrková, Jiří Faimon   
Ondřej Kielar, Ondřej Bábek   
František Knížek, Martin Knížek, Jan Krška, Jakub Lukášek   
Ján Madarás, Adriena Zlinská   
Jana Pavézková, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bitner   
Jan Zahradník, Petr Skupien, Ján Pavluš   
Václav Zborník, Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková   
Adriena Zlinská, Kamil Zágoršek, Irene Zorn   

Mezozoikum

Helena Gilíková   
David Buriánek, Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček   
Zdeněk Dolníček, Jan Krobot   
Jan Juráček, Jarmila Bezoušková   
Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček   
Petr Skupien, Ján Pavluš   
Daniel Šimíček, Ondřej Bábek   
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský   

Paleozoikum

Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek   
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek   
David Buriánek   
Martin Kováček, Tomáš Lehotský   
Tomáš Kumpan   
Tomáš Kumpan   
Tomáš Weiner, Jiří Kalvoda   

Krystalinikum

Miloš René   
Martin Schreier, Zdeněk Dolníček, Vlastimil Mašek   
Petr Stöhr, Karel Malý, Zdeněk Dolníček   
Jiří Zimák   
Jiří Zimák   

Aplikovaná geologie

Martin Blecha, Jiří Faimon   
Radoslava Bodláková, Jiří Faimon   
Petr Dleštík, Ondřej Bábek   
Jiří Faimon, Eva Šebestová, Dominik Talla, Karel Novotný   
Marek Goldbach, Tomáš Kuchovský   
Josef Havíř   
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý   
Ilja Knésl, Vratislav Pecina, Jan Buda, Igor Jan Dvořák   
Veronika Kubcová, Josef Zeman, Dana Hanuláková   
Marek Lang, Jiří Faimon   
Jana Pazdírková, Jan Zedník, Petr Špaček, Vratislav Pecina, Zdeňka Sýkorová, Hana Krumlová   
Jan Sedláček, Martin Faměra, Ondřej Bábek, Jan Martínek   
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik   
Pavla Tomanová Peterová, František Hubatka, Oldřich Krejčí