Mineralogie sulfidické, arzenidové a telluridové mineralizace v cordieritickém pegmatitu z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum)

Alena Fuksová, Zdeněk Dolníček, Petr Gadas

Abstrakt

Sulphide, arzenide and telluride mineralization was found in the cordierite-bearing pegmatite from the Bory Quarry near Velké Meziříčí. The quarry is situated in granulites of the Bory Granulite Massif that are penetrated by veins and irregular bodies of several paragenetically distinct types of pegmatites. Besides common minerals, the cordierite-bearing pegmatite contains minor amount of ore minerals such as pyrite, arsenopyrite (with up to 0.05–0.12 apfu Co) and löllingite (with up to 0.17 apfu Ni). Tiny inclusions of empressite (Ag7Te5) and unnamed Bi5Te3 phase (with 0.74 apfu S) occur as inclusions in löllingite.

Bibliografická citace

Fuksová, A., Dolníček, Z., & Gadas, P. (2016). Mineralogie sulfidické, arzenidové a telluridové mineralizace v cordieritickém pegmatitu z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4699

Klíčová slova

Moldanubicum; Bory; pegmatites; arsenopyrite; löllingite; Bi5Te3; Ag7Te5

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cempírek, J. – Novák, M. – Dolníček, Z. – Kotková, J. – Škoda, R. (2010): Crystal chemistry and origin of grandidierite-ominelite and associated borosilicates from Bory Granulite, Czech Republic. – Am. Mineral. 95, 1533–1547.
Dudek, A. – Chlupáč, I. – Pouba, Z. – Vejnar, Z. – Zapletal, J. (1992): Krystalinikum a prevariské paleozoikum.– In: Chlupáč, I. – Štorch, P. (eds.): Regionálně-geologické dělení Českého masívu na území České republiky. – Čas. Mineral. Geol., 37, 4, 258–275. Praha.
Gu, X. P. – Watanabe, M. – Hostino, K. – Shibata, Y. (2001): Mineral chemistry and associations of Bi-Te (S, Se) minerals from China. – Neu. Jb. Mineral, Mh 289–309.
Houzar, S. – Litochleb, J. – Sejkora, J. – Cempírek, J. – Cícha, J. (2008): Unusual mineralization with niobian titanite and Bitellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. – J. Geosci., 53, 1–16. Praha.
Kotková, J. – Novák, M. – Povondra, P. (2003): Horní Bory near Velké Meziříčí. – Field trip guidebook LERM 2003, 47–51. Brno.
Novák, M. (2005): Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 90, 3–74. Brno.
Thompson, R. M. – Peacock, M. A. – Rolland, J. F. – Berry, L. G. (1951): Empressite and “stuetzite“. – Am. Mineral., 36, 5–6, 458–470.
Staněk, J. (2009): Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí. – Vyd. Obec Bory, s. 102. Bory.
Špinar, P. (1995): Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů. – Vlast. Sbor. Vysočiny, odd. věd přír., 12, 3–18. Jihlava.