Antropogenní ovlivnění mikroklimatu Císařské jeskyně (Moravský kras)

Roman Horníček, Jiří Faimon, Daniel Sas

Abstrakt

Impact of cave visitors on selected microclimatic parameters was studied in the Císařská Cave (Moravian Karst). The study showed that visitors produce significant amounts of carbon dioxide, heat, and vapor that are capable to increase CO2 levels, temperature, and specific humidity of cave air, respectively. Anthropogenic CO2 flux into the cave was estimated as 0.64 mol hour-1 person-1. Restoration of the natural values requires different times: one hour in case of temperature/humidity and one day in case of CO2 level, based on cave ventilation. An impact on the karst processes as speleothem growth/dissolution was not proved.

Bibliografická citace

Horníček, R., Faimon, J., & Sas, D. (2016). Antropogenní ovlivnění mikroklimatu Císařské jeskyně (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4709

Klíčová slova

Císařská Cave; CO2 concentration; human; humidity; speleotherapy; temperature

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dreybrodt, W. – Gabrovšek, F. – Perne, M. (2005): Condensation corrosion: A theoretical approach. – Acta Carsologica, 34: 317–348.
Faimon, J. – Štelcl, J. – Sas, D. (2006): Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). – Science of the Total Environment, 369: 231–245.
Horníček, R. (2010): Studium antropogenních toků CO2 v Císařské jeskyni (Moravský kras). – MS, bakalářská práce PřF MU, Brno.
Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Akademie věd České republiky, Praha, 436 s.
Musil, R. (1993): Moravský kras: labyrinty poznání. – GEO program, Adamov, 336 s.