KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE

Miroslava Gregerová, Dalibor Všianský, Ludmila Kurdíková

Abstrakt

The paper gives an overview of identification possibilities of limestones source used for lime burning in the Břeclav-Pohansko archaeological site based on their chemical composition and comparison with mortars. Limestones from three sites were examined: Skalica, Holíč, Hlohovec and Pálava hill. The chemical compositions of limestones were compared with composition of mortars and thermally undecomposed limestones from mortars. Hlohovec was excluded as a source site based on the results.

Bibliografická citace

Gregerová, M., Všianský, D., & Kurdíková, L. (2012). KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-172

Klíčová slova

limestones, historical mortars, chemical composition

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bílý, M. – Höschel, V. – Kovárník, J. – Puff r, M. (1996): Geofyzikální průzkum románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. – Vesmír, 75, 8, 436.

Cullers, R. L. (1994): The controls on the major and trace element variation of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian – Permian age from uplift ed continental blocks in Colorado to platform sediment in Kansas, USA. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 58 (22), 4 955–4 972.

Cullers, R. L. (2000): The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvanian-Permian age, Colorado, USA: implications for provenance and metamorphic studies. – Lithos, 51, 305–327. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(99)00063-8

Cullers, R. L. – Podkovyrov, V. N. (2000): Geochemistry of the Mesoproterozoic Lakhanda shales in southeastern Yakutia, Russia: implications for mineralogical and provenance control, and recycling. – Precambrian Research, 104 (1–2), 77–93. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(00)00090-5

Cullers, R. L. – Basu, A. – Suttner, L. (1988): Geochemical signature of provenance in sand-size material in soils and stream sediments near the Tobacco Root batholith, Montana, USA. – Chemical Geology, 70 (4), 335–348. https://doi.org/10.1016/0009-2541(88)90123-4

Gregerová, M. (2000): Petrografi cké rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1999, 149–151.

Gregerová, M. – Vlček, R. (1994): Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993, 104–105.

Gregerová, M. – Pospíšil, P. (2001): Microscopic methods applied to study of historical mortars and plasters. – Proceedings of the 8th Euroseminar on Microscopy applied to Buildings Materials, 353–358. Atény.

Gregerová, M. – Všianský, D. – Procházka, R. – Kurdíková, L. (2010): Petrographic examination of Gothic mortars of the house of Lords of Kunštát in Brno, Czech Republic. – Proceedings of the 2nd Historic Mortars Conference and of the Final Workshop of RILEM TC 203-RHM, 175–186, ITAM Praha.

Gregerová, M. – Hložek, M. (2003): Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic – 12. kostela. – In: Profantová, N. – Kavánová, B. : Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela, Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno, 22, 461–471.

Hošek, J. – Muk, J. (1990): Omítky historických staveb. – SPN Praha.

Hošek, J. – Losos, L. (2007): Historické omítky. – Průzkum, sanace, typologie, Praha.

Kotlík, P. (1999): Stavební materiály historických objektů. – VŠCHT Praha.

Middleburg, J. J. – Van der Weijden, C. H. – Woittiez, J. R. W. (1988): Chemical processes affecting the mobility of major, minor and trace elements during weathering of granitic rocks. – Chemical Geology 68, 253–273. https://doi.org/10.1016/0009-2541(88)90025-3

Prix, D. – Zezula, M. (2000): Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál. – Archaeologia historica, 25, 279–305.

Přichystal, A. – Doláková, N. – Hladilová, Š. (2008): Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience. – In: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century, 121–131.

Rosen, O. M. – Abbyasov, A. A. – Tripper, J. C. (2004): MINLITH – an experience based algorithm for estimating the likely mineralogical composition of sedimentary rocks from bulk chemical analysis. – Computers and Geosciences, 30, 647–661. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2004.03.011

Rovnaníková, P. (2009): Vápno – historie, výroba, vlastnosti. – Konference „Tradiční vápenné technologie“, Národní památkový ústav, Ostrava.

Rovnaníková, P. (2002): Omítky. – STOP, Praha.

Rovnaníková, P. (2003): Historické omítky pohledem technologa. – Konference „Obnova historických omítek“. Společnost pro technologie ochrany památek, Praha.

Rovnaníková, P. (2004): Materiály historických omítek. – Konference „Obnova památek 2004“, AXIS studio, Praha.

Sprung, S. (1985): Technological problems in pyroprocessing cement clinker: Cause and solution. – Cement Industry Publications, 43, 119–128, Düsseldorf.

Šedivý, J. (2010): Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi. – MS, diplomová práce PřF MU, Brno.

Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1985): The Continental Crust: its Composition and Evolution. – Blackwell.

Taylor, S. R. – McLennan, S. H. (1995): The geochemical evolution of the continental crust. – Review of Geophysics, 33, 241–265. https://doi.org/10.1029/95RG00262

Zapletalová, M. (2003): Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky. – Stavební obzor, 3/12, 3, 76–79, Praha.

Zeman, A. – Růžičková, E. (1996): Výzkum látkového složení malt. – Technologia artis 4, 93–97.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-172