Roč.21,č.1-2(2014)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Nela Doláková, CSc.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Martin Hanáček; doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.; RNDr. Pavel Hudec; Mgr. Lukáš Laibl; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan; RNDr. Karel Malý, Ph.D.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; Mgr. Jan Vít, Dr.; RNDr. Stanislav Vrána, CSc.; Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin… Číst více

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Nela Doláková, CSc.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Martin Hanáček; doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.; RNDr. Pavel Hudec; Mgr. Lukáš Laibl; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan; RNDr. Karel Malý, Ph.D.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; Mgr. Jan Vít, Dr.; RNDr. Stanislav Vrána, CSc.; Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází 5. 12. 2014

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky