Vol 21, No 1-2 (2014)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Nela Doláková, CSc.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Martin Hanáček; doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.; RNDr. Pavel Hudec; Mgr. Lukáš Laibl; Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan; RNDr. Karel Malý, Ph.D.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; Mgr. Jan Vít, Dr.; RNDr. Stanislav Vrána, CSc.; Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází 5. 12. 2014

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

David Blaško, Slavomír Nehyba, Anita Bartakovics
Miroslav Bubík
Martin Hanáček
Tomáš Kumpan, Jan Vít
Slavomír Nehyba, Václav Zborník, Vladimíra Jašková
Václav Škarpich, Tomáš Galia
Radek Tichavský, Karel Šilhán
Jan Vít, Pavla Tomanová Petrová

Mezozoikum

Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček

Paleozoikum

Michaela Kotlánová, Zdeněk Dolníček
Aleš Novák, Tomáš Lehotský

Krystalinikum

Stanislav Houzar, Jaroslav Šmerda, David Buriánek

Aplikovaná geologie

Vendula Ambrožová, Josef Zeman
Martin Blecha, Jiří Faimon
Zdeněk Dolníček, Klára Čudrnáková
Petra Fürychová, Rostislav Melichar, Ivan Poul
Milan Geršl, Eva Geršlová, Pavol Findura, Jan Mareček
Jaroslav Kapusta, Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Marek Lang, Jiří Faimon
Pavel Pracný, Jiří Faimon, Ludvík Kabelka
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik