Roč.17,č.1-2(2010)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Mgr. David Buriánek, Ph.D., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., Pr… Číst více

Kenozoikum

Aplikovaná geologie

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Mgr. David Buriánek, Ph.D., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., RNDr. Ivan Poul, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., RNDr. Juraj Franců, CSc., Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., Mgr. Pavla Dokoupilová, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský, Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., Mgr. Eva Kryštofová, RNDr. Karel Kirchner, CSc., Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., RNDr. Zdeněk Dolníček, PhD., RNDr. Lilian Švábenická, CSc., RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Mgr. Pavlína Valová, Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., RNDr. Zdeněk Táborský, RNDr. Vladimír Kolejka, Ing. Dagmar Kašperáková, RNDr. Jan Krhovský, CSc., Doc. RNDr. Marian Dyda, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • výzkumný záměr č. MSM0021622427 „Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví)“
  • 16. konference o mladším terciéru

Toto číslo vychází 27. 11. 2010

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky