Vol 17, No 1-2 (2010)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

RNDr. Peter Pálenský, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Jan Vít, Dr., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Mgr. David Buriánek, Ph.D., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., RNDr. Ivan Poul, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., RNDr. Juraj Franců, CSc., Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., Mgr. Pavla Dokoupilová, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský, Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., Mgr. Eva Kryštofová, RNDr. Karel Kirchner, CSc., Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., RNDr. Zdeněk Dolníček, PhD., RNDr. Lilian Švábenická, CSc., RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Mgr. Pavlína Valová, Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., RNDr. Zdeněk Táborský, RNDr. Vladimír Kolejka, Ing. Dagmar Kašperáková, RNDr. Jan Krhovský, CSc., Doc. RNDr. Marian Dyda, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • výzkumný záměr č. MSM0021622427 „Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví)“
  • 16. konference o mladším terciéru

Toto číslo vychází 27. 11. 2010

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Peter Barna, Dušan Starek, Radovan Pipík
Ivo Baroň, Vít Baldík, Martina Fifernová
David Buriánek
David Buriánek, Vít Baldík, Roman Novotný
Stjepan Ćorić, Holger Gebhardt, Mathias Harzhauser, Babette Hengst, Andrea Kern, Oleg Mandic, Reinhard Roetzel, Martin Zuschin
Tadeáš Czudek
Klement Fordinál, Ivan Baráth, Ladislav Šimon, Milan Kohút, Alexander Nagy, Jana Kučerová
Markéta Jarošová, Lenka Lisá, Antonín Přichystal, David Parma, Libor Petr, Petr Kos
Michal Kováč, Rastislav Synak, Klement Fordinál, Peter Joniak
Josef Kratina, Luboš Borůvka, Václav Tejnecký, Ondřej Drábek, Ondřej Šebek
Oldřich Krejčí, Ivan Poul
František Kuda, František Hubatka, Lucie Peterková
Zdeněk Máčka, Lukáš Krejčí
Slavomír Nehyba, Klára Hilscherová
Jiří Otava
Ivan Poul, Oldřich Krejčí, Jiří Janečka, Roman Živor
Ivan Poul, Rostislav Melichar
Reinhard Roetzel, Stjepan Ćorić, Mathias Harzhauser, Oleg Mandic
Karel Šilhán
Pavla Tomanová Petrová, Tomáš Pecka, Jaroslav Hanák
Kamil Zágoršek, Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková, Šárka Hladilová
Adriena Zlinská, Natália Hudáčková, Ivana Koubová

Mezozoikum

Miroslav Bubík, Michal Vachek
Miroslav Bubík
David Buriánek
Radovan Pipík, Ján Schlögl, Jean-Paul Colin
Ivan Poul, Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Lilian Švábenická

Paleozoikum

Aleš Bajer, Jindřich Kynický, Hana Cihlářová
Zdeněk Dolníček
Tomáš Kumpan
Josef Večeřa

Krystalinikum

David Buriánek
Martin Kováčik, Mojmír Opletal, Vratislav Pecina, Vladimír Žáček
Antonín Přichystal, Pavlína Valová
Miloš René
Marek Slobodník, Antonín Přichystal, Rostislav Morávek

Aplikovaná geologie

Pavla Filipská, Josef Zeman, Ondřej Bábek
Miroslava Gregerová, Ludmila Kurdíková
Blanka Holubová Závodná, Miroslava Gregerová, Jaromír Leichmann
Petra Jakubová, Jaromír Leichmann
Nikola Klanicová, Josef Zeman
Lucie Potočárová, Tomáš Kuchovský
Ivan Poul, Oldřich Krejčí, František Hubatka
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Jan Peč
Miroslav Šulák, Jiří Faimon
Václav Tejnecký, Pavel Šamonil, Luboš Borůvka, Ondřej Drábek, Barbora Šebková, David Janík, Antonín Nikodem, Ondřej Šebek