Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance

Roč.15,(2008)

Abstrakt
Excavations on the building site situated in the SE part of the city of Brno exposed Jurassic, Neogene and Quaternary deposits. The sedimentary petrographic analysis of deposits and geomorphic study has shown variations in the source area of Neogene marine deposits and terrestrial fluvial sedimentation during the Pleistocene. The uppermost terrestrial fluvial sediments are interpreted as terrace sediments of the Svitava River. The fluviatile sands and gravels reveal braided fluvial style acting in periglacial conditions of the Lower Pleistocene.

Klíčová slova:
Lower Badenian, Pleistocene, coarse grained deltas, fluvial deposits
Reference

Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – J. sed. Petrology, 27, 3–26. Tulsa.
Krystek, I. (1974): Výsledky sedimentologického výzkumu sedimentů spodního badenu v karpatské předhlubni (na Moravě). – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Geol., XV, 8, 1–32. Brno.
Miall, A. D. (1996): The Geology of Fluvial Deposits. – Springer Verlag, 1–582, Berlin.
Musil, R. (1968): Neue Ergebnisse der Forschungen an der Lokalität Stránská skála. – Časopis Moravského musea 53: 139–162, Brno.
Musil, R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru In: Přichystal A., Obstová V., Suk M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, Moravské zemské Muzeum a sekce geologických věd PřF MU, Brno, s. 133–156.
Müller, P. – Novák, Z. – Bubík, M. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Eliáš, M. – Gilíková, H. –Gregerová, M. – Grym, V. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Hrádek, M. – Kadlec, J. – Krejčí, O. – Květoňová, E. – Melichar, R. – Müller, V. – Müllerová, H. – Novák, M. – Otava, J. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Píše, J. – Sedlák, J. – Šmerdová, B. – Valoch, K. – Vít, J. (2000): Geologie Brna a okolí. – ČGÚ, 90s., Brno.
Nemec, W. (1990): Aspects of sediment movement on steep delta slopes. – In: Colella, A. – Prior, D. B. (eds.): Coarse-grained Deltas. Spec.Publ. Int. Ass. Sediment., 10, 29–73. Oxford.
Valoch, K. – Seitl, L. (1994): Staropaleolitická lokalita „Švédské šance“ v Brně – Slatině. – Časopis moravského muzea, Vědy společenské, LXXIX: 3–14, Brno.
Zapletal, K. (1927): Geologická mapa okolí brněnského. Dle vlastních výzkumů 1919–1925. – Příloha ku ročníku XXV(1927) Časopisu moravského zemského musea, Brno.
Zeman, A. (1974): Quaternary of the surrounding of Stránská skála. – Sborník geologických věd Antropozoikum 10, 41,72. Praha.
Zeman, A. (1982): Fluviální a fluviolakustrinní sedimenty Brněnské kotliny. – In: Musil, R. (ed.): Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica 80, 55–84.

Metriky

341

Views

313

PDF views