VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY NA SPECIFICKÝ ODTOK PODZEMNÍCH VOD, PŘÍKLAD DOLU ROŽNÁ A ROSICE-OSLAVANY

Adam Říčka, David Grycz, Tomáš Kuchovský

Abstrakt

Mine works cause extensive and long-term environmental changes. The aim of this study was to assess the impact of deep mining on groundwater flow regime. It was based on evaluation of specific discharge distribution within active Rožná mine and abandoned and flooded Rosice–Oslavany mine districts. This study showed significant drop of specific discharge near both mine works. Within Rožná mine district the specific discharge decreases from 5.29 to – 0.34 l.s-1.km-2 and in Rosice–Oslavany mine district from 0.48 to – 26.19 l.s-1.km-2. Specific discharge distribution proved considerable impact both active and abandoned and flooded mines to groundwater regime.

Bibliografická citace

Říčka, A., Grycz, D., & Kuchovský, T. (2016). VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY NA SPECIFICKÝ ODTOK PODZEMNÍCH VOD, PŘÍKLAD DOLU ROŽNÁ A ROSICE-OSLAVANY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4797

Klíčová slova

Rožná mine; Rosice-Oslavany mine; groundwater; impact of deep mining; specific discharge

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hájek, A. (1995): Přepočet zásob uranu ložiska Rožná k 1. 7. 1995. – MS, Archív o. z. Geam, Dolní Rožínka.
Hájek, A. – Tomášek, J. – Pech, E. – Ingerle, J. – Babáček, J. (1997): Likvidační záměr, Část B, Začerpání a uložení odkalištních vod do hlubokých horizontů dolu Rožná. – MS, o. z. Geam, Dolní Rožínka.
Hynie, O. (1961): Hydrogeologie ČSSR I, prosté vody. – ČSAV, Praha.
Kříbek, B. – Hrazdíra, P. – Sixta, V. – Šikl, J.– Mikšovský, M.– Venera, Z.– Sobotka, M. (1997): Strukturní, hydrogeologické a geochemické zhodnocení horninového prostředí ložiska Rožná s ohledem na uložení odkalištních vod. – ČGÚ, Praha.
Pešek, J. (2004): Late paleozoic limnic basins and coal deposits of the Czech republic. – Vyd. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis Geologica: Editio specialis, West Bohemian museum, 1, 170–182, Plzeň.
Sedláček, B. (2004): Technický projekt likvidace: Odstraňování zátěží uhelného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka, Blok E, 3. Rosicko – oslavanský uhelný revír. – MS, o. z. GEAM, Dolní Rožínka.
Valeš, V. – Malý, L. (1992): Hydrogeologická studie Rosických uhelných dolů. – MS, Valeš – Hydrogeologie s r. o., Brno.