Detaily autora

Halavínová, Michaela, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 13 (2006) - Krystalinikum
    Objev a genetický význam porfyrického alkaliCkoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Abstrakt  PDF