Detaily autora

Štelcl, Jindřich, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Kvartér
  Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu
  Abstrakt  PDF