Detaily autora

Kováčik, Martin, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Krystalinikum
    PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM)
    Abstrakt  PDF