Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny

Eva Kryštofová

Abstrakt

During detailed hydrogeological evaluation of crystalline units of the Českomoravská vysočina highland, the statistical analysis was used to compare variability of transmissivity in various geological units and to define its dependence on the morfological position of the hydrogeological objects. As obvious from results, the various geological units and rock types do not prove any significant difference in their prevailing transmissivity, whereas the diferrent geomorfological position does.

Bibliografická citace

Kryštofová, E. (2016). Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4843

Klíčová slova

Českomoravská vysočina highland; crystalline units; statistical analysis; hydraulic parametres

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Jetel, J. – Krásný, J (1968): Approximative aquifer charakteristic in regional hydrogeological study. – Věst. Ústř. Úst. geol., 43, 6, 459 – 461. Praha.
Krásný, J. (1984): Vliv hydrogeologické pozice hornin na jejich propustnost. – Geol. Průzk.12, 342–345. Praha.
Michlíček, E. (1982): Statistická analýza transmisivity hornin východní části Českomoravské vrchoviny. – Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol., 16, 91–121. Praha.