Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny

Roč.14,(2007)

Abstrakt

During detailed hydrogeological evaluation of crystalline units of the Českomoravská vysočina highland, the statistical analysis was used to compare variability of transmissivity in various geological units and to define its dependence on the morfological position of the hydrogeological objects. As obvious from results, the various geological units and rock types do not prove any significant difference in their prevailing transmissivity, whereas the diferrent geomorfological position does.


Klíčová slova:
Českomoravská vysočina highland; crystalline units; statistical analysis; hydraulic parametres
Reference

Jetel, J. – Krásný, J (1968): Approximative aquifer charakteristic in regional hydrogeological study. – Věst. Ústř. Úst. geol., 43, 6, 459 – 461. Praha.
Krásný, J. (1984): Vliv hydrogeologické pozice hornin na jejich propustnost. – Geol. Průzk.12, 342–345. Praha.
Michlíček, E. (1982): Statistická analýza transmisivity hornin východní části Českomoravské vrchoviny. – Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol., 16, 91–121. Praha.

Metriky

300

Views

163

PDF views