VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉ REVIZE ŠARATICKÝCH CF VRTŮ

Miroslav Bubík

Abstrakt

Restudy of archive foraminifer slides from Šaratice boreholes and new field observations allowed revision of the geology in the margin of the Carpathian Flysch Belt southeast of Brno. In the marginal zone originally assigned to the Němčice Formation newly three different formations were distinguished: Pouzdřany Formation of the Pouzdřany Nappe, and Němčice and Menilite formations of the Ždánice Nappe. Planktonic foraminifers were applied in biostratigraphical assignment of samples. Benthic communities were statistically evaluated using cluster analysis. Each formation has distinct microfossil taphocoenosis and characteristic benthic foraminifer community. Microfossil communities with abundant sponge spicules and diatom valves preserved in opal and also presence of small mollusc fauna and fish otoliths indicate that marginal zone of Ždánice Nappe was deposited little bit shallower than the more internal zones. Also lithology reflects different palaeoenvironment. Clays of the Menilite Formation are macroscopically undistinguishable from Hustopeče-type clays of the overlying Ždánice-Hustopeče Formation. The Ždánice-type sandstones are practically missing. Grey pelocarbonate concretions are frequent in both Menilite and Ždánice-Hustopeče formations. The marker lithologies of the Menilite Formation – the menilite chert and Dynów-type marlstone (or their analogues) – were not observed yet. Results of the revision show that the marginal zone of the Carpathian Flysch Belt in Šaratice area comprises tectonic slices of mentioned formations, the number and order of whose change from borehole to borehole.

Bibliografická citace

Bubík, M. (2014). VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉ REVIZE ŠARATICKÝCH CF VRTŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 10-16.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-10

Klíčová slova

Carpathian Flysch Belt, Paleogene, biostratigraphy, Foraminifera

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. – Čekan, V. – Čtyroký, P. – Dvořák, J. – Eliáš, M. – Friáková, O. – Ivan, A. – Líbalová, J. –Machatková, B. – Otava, J. – Řeháková, Z. – Stráník, Z. (1987): Základní geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami, list 22-431 Šlapanice. – MS Česká geologická služba, Praha, 74 str., 10 příl.

Cílek, V. (1957): Zpráva o strukturním průzkumu v oblasti vněkarpatské pánve jižně od Nosislavi a u Šaratic. – MS Československé naftové doly Brno, 25 str., 5 příl.

Olsson, R. K. – Hemleben, Ch. – Berggren, W. A. – Huber, B. T. (1999): Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera. – Smithsonian Contributions to Paleobiology, 85, 252 pp., Washington.

Pearson, P. N. – Olsson, R. K. – Huber, B. T. – Hemleben, C. – Berggren, W. A. (2006): Atlas of Eocene Planktonic Foraminifera. – Cushman Foundation Special Publication No. 41, 514 pp., Fredericksburg.

Bubík, M. – Novák, Z. – Stráník, Z. (1999): Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna–Otnice. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 1998, 47–51.

Hammer, O. – Harper, D. A. T. – Ryan, P. D. (2001): PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. – Palaeontologia Electronica, 4, 1, 1–9.

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-431 Šlapanice. – MS Archiv České geologické služby, 216 str.

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-10