SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU A KVARTÉRU V CENTRU BRNA

Pavla Tomanová Petrová, Tomáš Pecka, Jaroslav Hanák

Abstrakt

Clays from the Dominican Square were documented. They correspond to the Pleistocene Age (Panska St.) and to the Lower Badenian, Middle Miocene (Panska St., Vesela St.). Foraminiferal assemblages are composed by typical Lower Badenian species Praeorbulina glomerosa circularis (Blow), Orbulina suturalis Brön., Globigerinoides quadrilobatus (d`Orb.), Uvigerina macrocarinata Papp et Turn., Vaginulinopsis pedum (d`Orb.) etc. Palaeobatymetrically, after occurrence of species Melonis pompilioides (F. et M.), Pullenia bulloides (d`Orb.), Hoeglundina elegans (d`Orb.), they lived in deeper waters of bathyal. Quaternary molluscs inhabited water environment, probably smaller lake. The lake originated perhaps by solifluction.

Bibliografická citace

Petrová, P. T., Pecka, T., & Hanák, J. (2016). SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU A KVARTÉRU V CENTRU BRNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4741

Klíčová slova

Lower Badenian sediments; Quarternary; foraminifers; molluscs

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beran, L. (1998): Vodní měkkýši ČR, Metodika ČSOP 17. – 113 str. Vlašim.
Brzobohatý, R. (1982): Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově Poli a její paleogeografický význam. – Časopis Mor. Muzea, LXVII, vědy přírodní, 57–64. Brno.
Brzobohatý, R. (1997): Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun. – In: Hladilová, Š. (ed): Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. – Sborník příspěvků, Grantový projekt GAČR 205/95/1211. 37–46. MU. Brno.
Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Vít. J. – Otava, J. – Novák, Z. – Stráník, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí. 1 : 50 000. – ČGÚ. Praha.
Ložek, V. (1956): Klíč Československých měkkýšů. – ČSAV, 436 str. Bratislava.
Petrová, P. – Hanák, J. (2004): Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 11, 30–32. Brno.
Valoch, K. – Smolíková, L. – Karásek, J. (2001): Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 7, 14–19. Brno.