DOKLADY STŘEDNOMIOCENNÍ NÁSUNOVÉ TEKTONIKY V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE FLYŠOVÉHO PÁSMA ZÁPADNÍCH KARPAT

Oldřich Krejčí, Ivan Poul

Abstrakt

The paper is dealing with geological setting of the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group of nappes) in the vicinity of the Nezdenice fault system. New informations were gained from the deep road-cut of the Bánov village by-pass road. We evidenced the polyphase evolution of the Nezdenice fault system. This fault system is an important regional structure of the Outer Carpathians Flysch in Moravia. The origin of the fault system was connected with décolement of the Magura Flysch and formation of the nappe system during the Lower Oligocene. In the Middle Miocene the area was situated under the extensional tectonic regime and the volcanic rocks were emplaced mainly along the interbedding planes (simple sills and laccolithes). Sediments together with volcanites were folded during the youngest tectonic event of Sarmatian age. The older thrust faults were reactivated and some new small thrusts and folds originated. The Nezdenice fault system is known as a migration path for volcanites, polymetalic mineralisation, mineral waters and hydrocarbons. These young thrust and folds are documented and dated in volcanic rocks and sediments of the Moravian Outer Carpathians in the Bánov area only.

Bibliografická citace

Krejčí, O., & Poul, I. (2016). DOKLADY STŘEDNOMIOCENNÍ NÁSUNOVÉ TEKTONIKY V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE FLYŠOVÉHO PÁSMA ZÁPADNÍCH KARPAT. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4732

Klíčová slova

Flysch Carpathians; Bílé Karpaty; Nivnice Formation; neovolcanics; tectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, M. – Krejčí, O. – Přichystal, A. (1995): Neovulkanity východně od Uherského Brodu. – Geol. Výzk. Mor. Slez v r. 1994, 12–15. Brno.
Bíl, M. – Krejčí, O., – Franců, J. – Hrouda, F. – Přichystal, A. (2004): Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outer West Carpathians). – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, XXXVIII Landform Evolution in Mountain Areas, 59–66. Kraków.
Eliáš, M. – Plička, M. (1962): Příspěvek ke studiu vrstev svrchního oddílu paleogénu jednotky bělokarpatské – vrt Komňa–1. – Práce Výzk. Úst. čs. naft. dolů, XIX, 84–97. Brno.
Kantor, J. – Repčok, I. – Ďurkovičová, J. – Eliášová, K. – Wiegerová. A. (1984): Časový vývoj vybraných oblastí Západních Karpát podle rádiometrického datovania. – MS, Geol. ústav D. Štúra. Bratislava.
Krejčí, O. et al. (1990): Základní geologická mapa a Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 list 35-121 Bánov. – MS, Archiv ČGS Praha.
Krejčí, O. – Havlíček, P. et al. (1993): Geologická mapa a Vysvětlující text, list 35-12 Strání. – MS, Archiv ČGS. Praha.
Krejčí, O. – Hanžl, P. – Hubatka, F. – Sedlák, J. – Švancara, J. (2002): Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic). – Krystalinikum, 28, 145–167. Brno.
Krejčí, O. – Baroň, I. – Hubatka, F. – Kašperáková, D. – Nývlt, D. (2008): Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif. – In: Jaboyedoff, M. (ed.): Congress Slope-Tectonics 2008, Lausanne, February 15th–16th, 2008, Université de Lausanne, Institut de géomatique et d´analyse risque. Lausanne.
Pécskay, Z. – Konečný, V. – Lexa, J. – Přichystal, A. (2002): K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surrounding of Uherský Brod, Moravia. – Abstract, Symposium “Hibsch 2002”, p. 100, Prague.
Pospíšil, L. – Plička, M. (1989): Je luhačovické rozhraní tektonického původu?. – Zem. Plyn Nafta, 34, 4, 617–626. Hodonín.
Poul, I. – Krejčí, O. – Janečka, J. – Živor, R. (v tisku): Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (Vnější Západní Karpaty). – Geol. Výzk. Mor. Slez v r. 2009. Brno.
Stráník, Z. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Marschalko, R. – Švábenická, L. – Vůjta, M. (1995): New lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. – Geologické práce, Správy 100, 57–69. Bratislava.
Švábenická, L. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Stráník, Z. (1997): Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Rep.). – Geologica Carpathica, 48, 3, 179–191. Bratislava.