První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Unicellular microfossils built by the polymeric organic wall have been detected in so-called basal clastics in southern Moravia. Microfossils have been studied as a palynological residuum, in SEM observation and in thin sections. 30 genera with 40 species have been preliminarily identified. Microfossils are distinguished by an excellent preservation (TAI about 1+) and diversification. Recovered assemblages correspond to the microbial flora of the Meso- and Neo-Proterozoic age.


Klíčová slova:
Cryptarcha; Ediacaran; biostratigraphy; South Moravia
Reference

Fatka, O. – Vavrdová, M. (1998): Early Cambrian Acritarcha from sediments underlaying the Devonian in Moravia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 73, 1, 55–60.
Gilíková, H., Mikuláš, R., Vavrdová, M. (2004): Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie. – 5. paleontologická konferencia – Zborník abstraktov, 37–38.
Gnilovskaja, M. B. (1983): Vendotaenides. – In: Urbanek A. – Rozanov A. Y (eds).: Paleontology of the Upper Precambrian and Cambrian deposits of the East–European Platform. 46–56.
Hermann, T. N. (1981): Nachodki nitčatych vodoroslej v miroedinskoj svite verchnevo dokembrija. – Paleontologičeskij žurnal, 4, 118–122.
Hofman, H. J. – Jackson, G. D. (1994): Shale–facies microfossils from the Bylot Supergroup, Baffin Island, Canada. – Journal of Paleontology 68, 4, 1–35.
Horodyski, R. J. (1980): Middle Proterozoic shale–facies microbiota from the Lower Belt Supergroup, Little Bell Mountains, Montana. – Journal of Paleontology, 54, 4, 649–663.
Jachowicz, M. – Přichystal, A. (1997): Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia. – Czech Geol. Survey Bull., 72, 329–332.
Jensen, S., Droser, M. L. – Gehling, J. G. (2006): A critical look at the Ediacaran trace fossil record. – In S. Xiao a A. J. Kaufman (Eds.), Neoproterozoic Geobiology and Paleobiology, 141–157. Springer.
Kettnerová, M. – Mikuláš, R. (1992): Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově (English summary). – Věst. Čes. geol. Úst., 67, 5, 327–336. Praha.
Mankiewicz, C. (1992): Obruchevella and other microfossils in the Burgess Shale: preservation and affinity. – J. Paleontol. 66, 5, 717–729.
Moczydlowska, M. (1991): Acritarch biostratigraphy of the Cambrian and the Precambrian – Cambrian boundary in southeastern Poland. – Foss. and Strata, 29, 1 – 127.
Prasad, B.– Asher, R. (2001): Acritarch biostratigraphy and lithostratigraphic classification of Proterozoic and Lower Paleozoic sediments (pre–Unconformity sequence) of Ganga Basin, India.– Paleontographica Indica 5, 1–95.
Skoček, V. (1980): Nové poznatky o litologii devonských bazálních klastik na Moravě (New information on the lithology of the Devonian basal clastics in Moravia). – Věst. Ústř. Úst. geol. 55, 27–37.
Vavrdová, M.– Mikuláš, R.– Nehyba, S. (2003): Lower Cambrian siliciclastic sediments in southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints. – Geologica Carpathica 54, 2, 67–79.
Vidal, G. – Knoll, A. H. (1983): Proterozoic plankton. Geological Society of America, Mem. 161, 265–277.
Yin Lei–Ming (1991): Late Proterozoic microfossils from the Tongjiazhuang Formation, Western Shandong, China. – Acta Micropaleontologica Sinica 9, 253–269 (in Chinese).
Zádrapa, M. – Skoček, V. (1983): Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karpatského paleozoika v úseku Jih. – Zem. Plyn Nafta, 28, 267–289.
Zukalová, V. – Kalvoda, J.– Galle, A.– Hladil, J. (1981): Biostratigraphy of the Palaeozoic rocks southeast of Brno, 7–30. In: Kalvoda J. (Ed.), The biostratigraphy of the Palaeozoic rocks in southeast Moravia. Library of the Moravian Oil Industries, Hodonín.

Metriky

304

Views

171

PDF views