GEOLOGICKÉ VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ NA STAVBĚ SILNICE R48 MEZI RYCHALTICEMI A FRÝDKEM-MÍSTKEM

Miroslav Bubík

Abstrakt

Road constructions of the R48 Highway enabled field observations of bedrock units hidden in the area between Rychaltice and Frýdek-Místek beneath extensive Quaternary cover. In the Subsilesian Unit following formations/members were documented: 1. Frýdek Fm. (Maastrichtian–Lower Eocene), 2. Frýdlant Fm. – variegated clays (Middle Eocene), 3. Menilite Fm. – Šitbořice Mb. (Upper Kiscellian). Two formations of the Silesian Unit were identified: 1. Hradiště Fm. (Barremian?), 2. Chlebovice Beds (Cenomanian). In the olistostrome enclosed in the Chlebovice Beds, small olistolith of Oxfordian limestone was proven biostratigraphically (foraminifers) among the frequent blocks of the Štramberk-type limestone.

Bibliografická citace

Bubík, M. (2012). GEOLOGICKÉ VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ NA STAVBĚ SILNICE R48 MEZI RYCHALTICEMI A FRÝDKEM-MÍSTKEM. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1642

Klíčová slova

Silesian Unit, Subsilesian Unit, Jurassic, Cretaceous, Paleogene, Quaternary

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Lirer, F. (2000): A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithifi ed lime deposits. – Micropaleontology, 46, 4, 365–369.

Roth, Z. (1989): Geologická mapa ČSR 1 : 50 000, list 25-21 Nový Jičín. – Ústřední ústav geologický Praha.