ZANIKLÉ CIHELNY A VÝZNAMNÉ SPRAŠOVÉ ODKRYVY NA LISTU BRNO-SEVER

Tomáš Pecka

Abstrakt

In total 22 abandoned brickyards on the territory of the 24-324 Brno-sever (Brno-North) map sheet were revisited and accessibility of their loess sections for sedimentological, paleontological and geohazard studies was checked. Brickyards along the Úvoz Street, between Lidická and Veveří streets, in Královo Pole and Černá Pole neighbourhoods are overbuilt with residential houses and inaccessible any more. Only the Růženin dvůr brickyard at Židenice has loess section available for a research. Better preserved loess sections were encountered in Brno vicinity, like the Jinačovice ravine, Bílovice brickyard, and ravine at Kníničky.

Bibliografická citace

Pecka, T. (2012). ZANIKLÉ CIHELNY A VÝZNAMNÉ SPRAŠOVÉ ODKRYVY NA LISTU BRNO-SEVER. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1635

Klíčová slova

Quaternary, Pleistocene, loess, paleosols, sedimentology, magnetic susceptibility, mollusc, mammals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. (1982): Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně Králově Poli a její paleogeografi cký význam. – Časopis Moravského Muzea, LXVII, 57–64.

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. J. –Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Rez, J. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24-324 Brno-sever. – MS, Česká geologická služba Praha.

Holub, P. – Merta, D. – Zůbek, A. (2006): Cihelna z 19.–20. století v ulici Trýbova v Brně. –Archeologia Technica, 66–70.

Kuča, K. (2000): Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. – Baset.

Ložek, V. (1955): Měkkýši Československého kvartéru. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, XVII.

Musil, R. (1955): Nález elephantida v cihelně na Úvoze v Brně. – Časopis Moravského Muzea, XL, 38–59.

Musil, R. (1957): Osteologické nálezy ze štěrkovny pod Stránskou skálou. – Anthropozoikum, 6, 55–66.

Musil, R. – Valoch, K. – Nečesaný, V. (1955): Pleistocenní sedimenty okolí Brna. – Anthropozoikum IV, 107–168.

Musil, R. ed. (1982): Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica, 80, 1–283.

Neruda, P. – Nerudová, Z. (2007): Kníničky – sprašový profi l [online, cit. 5. 5. 2011]. Dostupné z WWW: http://www2.gli.cas.cz/kvarter/reportykninicky.html.

Pecka, T. (2011): Nález „nového“ profi lu v zaniklé cihelně Židenice II – Růženin dvůr. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18, 2, 51–54.

Pelíšek, J. (1982) Spraše a fosilní půdy brněnské kotliny. – Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica, 80, 85–99.

Petrbok, J. (1952): Měkkýši moravského pleistocénu – Anthropozoikum II, 233–252.

Petrbok, J. (1955): Pleistocenní měkkýši některých nalezišť okolí města Brna. – Anthropozoikum, IV, 2, 363–371.

Sine 1768: Mapy I. vojenského mapování (Josefského) mapování z let 1764–1768.

Sine 1852: Mapy II. vojenského mapování (Františkovo) mapování z let 1836–1852.

Sine 1878: Mapy III. vojenského mapování (Františko josefské) mapování 1876–1878.

Skutil, J. – Stehlík, A. (1945): Dosavadní výsledky malakozoologického studia diluvia Moravského – Práce Moravské přírodopisné společnosti, XVII, 12, 1–40.

Smolíková, L. – Kovanda, J. (1982): Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno Židenice II). – Sborník Geolologických Věd, Antropozoikum 15, 9–38.

Svobodová, R. (1988): Rebilance zásob CGK, závěrečná zpráva. – MS, GP Ostrava.

Valoch, K. (1977): Neue alt- und mittelpaläolitische Funde aus der Umgebung von Brno. – Anthropozoikum, Sborník Geologických věd Antropozoikum, 11, 93–113.

Císařské povinné otisky a indikační skici stabilního katastru (1824–1836). Ústřední archiv zeměměřičství a katastru [online, cit. 8. 5. 2011]. Dostupné z WWW: http://archivnimapy.cuzk.cz/.

Plány města Brna 1858–1944 [online, cit. 2. 5. 2011]. Dostupné z WWW: http://www.vilemwalter.cz/mapy.