PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM)

Martin Kováčik, Mojmír Opletal, Vratislav Pecina, Vladimír Žáček

Abstrakt

Investigated pumpellyite formed due to favourable source material, anchimetamorphic condition and retrogressive reactions, connected with fluid input. Its existence extends the mineral spectrum of topographic mineralogy in the Moravo- Silesian rock-units. Not frequent, but symptomatic alteration products of bytownite in gneisses of Vrbno Group, represent fine leaflets of pumpellyite-(Al) and -(Fe), associated with newly-formed quartz, in parts. Ca-amphibole from Jeseník Massif include fibres of pumpellyite-(Mg) and -(Al) and chlorite. Based on secondary mineral assemblage and chemistry of chlorite and pumpellyite, the metamorphic conditions are constrained at sub-greenschist facies, roughly conforming to the prehnite-pumpellyite subfacies. Late syn- to postkinematic microtextural position and other criteria may indicate that origin of pumpellyite was induced by cooling processes succeeding the Early Permian magmatism.

Bibliografická citace

Kováčik, M., Opletal, M., Pecina, V., & Žáček, V. (2016). PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4754

Klíčová slova

pumpellyite; retrograde metamorphism; sub-greenschist facies; Late Variscan; Silesicum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Becke, F. (1892): Vorläufiger Bericht über den geologischen Bau und die kristallinischen Schiefer des Hohen Gesenkes (Altvatergebirge). – Sitz. – Ber. K. Akad. Wiss., math.-naturwiss. K1., Bd. CI, Abt. I, 1–15. Wien.
Bederke, E. (1935): Die Regionalmetamorphose im Altvatergebirge. – Geol. Rdsch., 26, 1/2, 108–124. Leipzig.
Cathelineau, M. (1988): Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. – Clay Miner. 23, 471–485
Day, H. W. – Springer, R. K. (2005): The first appearance of actinolite in the prehnite-pumpellyite facies, Sierra Nevada, California. – Canadian Min., 43, 89–104.
Evarts, R. C. – Schiffman, P. (1983): Submarine hydrothermal metamorphism of the Del Puerto ophiolite, California. – Am. J. Sci., 283, 289–340.
Fabian (1936): Die Metamorphose devonischer Phyllite im Altvatergebirge. – Chem. d. Erde, 10, 343–408. Jena.
Frey, M. – Capitani, C. – Liu, J. G. (1991): A new petrogenetic grid for low-grade metabasites. – J. met. Geol., 9, 497–509.
Hanžl, P. (1992): Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku. – Věst. Čes. Geol. Úst., 67, 61–73.
Hladil, J. – Kalvoda, J. – Vavrdová, M. (1987): Některá nová mikropaleontologická data z Nízkého Jeseníku. – Knih. Zemního plynu a nafty, 6a, Miscellana Mikropaleontologica, II/1, 97–118. Hodonín.
Cháb, J. – Opletal, M. (1984): Příkrovová stavba východního okraje skupiny Červenohorského sedla v Hrubém Jeseníku. – Věst. Ústř. úst. geol., 59, 1–10, Praha.
Kölbl, L. (1929): Die alpine Tektonik des Altvatergebirges. – Mitt. Geol. Gesell., 22, 65–124. Wien.
Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, Ch. E. – Birch, W. D. – Gilbert, M. Ch. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarino, J. A. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of Subcommitee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. – Am. Miner., 82, 1019–1037.
Maluski, H. – Rajlich, P. – Souček, J. (1995): Pre- Variscan and early Alpine thermo – tectonohistory of the northeastern Bohemian Massif. – An Ar40/Ar39 study. – Geol. Rundsch., 84, 345–358.
Mašek, J. (1958): Geologicko-petrografické poměry v severovýchodním okolí Koutů v Hrubém Jeseníku. – Přír. sbor. Ostrav. Kraje, sv. 19, 279–306. Opava.
McDougall, J. – Harrison, T. M. (1999): Geochronology and Thermochronology by the 40Ar/39Ar Method. – Oxford Univ. Press, 2nd. ed., pp. 269.
Novotný, P. – Štelcl, J. (1961): Petrografie severovýchodní části Hrubého Jeseníku. – Folia PřF UJEP, Sv. II, 123 str. Brno.
Novotný, P. – Zimák, J. – Toegel, V. (2002): Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka. – Bull. miner.- petrol. odd. Nár. Muzea, 10, 259–264.
Opletal, M. – Sekyra, J. – Novák, M. (1998): Geologická mapa ČR, list 14–24 Bělá pod Pradědem. – Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, ČGS Praha.
Orel, P. (1975): Variský tektonický styl paleozoika západní části jesenického bloku. – Výzkumné práce ÚÚG, 8ú, 7–23. ÚÚG Brno.
Passaglia, E. – Gottardi, G. (1973): Crystal chemistry and nomenclature of pumpellyites and julgoldites. – Can. Mineralogist, 12, 219–223.
Pouba, Z. – Dvořák, J. – Kužvart, M. – Mísař, Z. – Musilová, L. – Prosová, M. – Rohlich, P. – Skácel, J. – Unzeitig, M. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XVIII Jeseník. Vyd. ÚÚG, Nakl. ČSAV, 178 str. Praha.
Powell,W. D. – Carmichael, D. M. – Hodgson, C. J. (1993): Thermobarometry in a subgreenschist to greenschist transition in metabasites of the Abitibi greenstone belt, Superior Province, Canada. – J. metamorphic Geol., 11, 165–178.
Puziewicz, J. – Olejniczak, K. – Koepke, J. (2003): Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemiam Massif). – Neues Jb. Min.-Abh., 178, 153–172.
René, M. (1983): Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby. – Čas. mineral. geol., 28, 3, 277–286. Praha.
Roemer, C. F. (1865): Ueber die Auffindung devonischer Versteinerungen auf dem Osthange des Altvater-Gebirges. – Z. dtsch. Geol. Ges., Jb., Stuttgart, 1865, 579–593.
Schiffman, P. – Liou, J. G. (1980): Synthesis and stability relations of Mg-Al pumpellyite, Ca2Al5MgSi6O21(OH)7. – J. Petrol., 21, 441–474.
Schulman, K. – Gayer, R. (2000): A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif. – Jour. Geol. Soc., London, 157, 401–416.
Souček, J. (1981): Geochemie devonských metabazitů Hrubého a Nízkého Jeseníku. – Čas. Pro min. a geol., 26, 125–142.
Žáček, V. – Sekyra, J. – Opletal, M. (1995): Geologická mapa ČR, list 14-22 Jeseník. – Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, ČGS Praha.