KOMPLIKOVANÁ TEKTONICKÁ STAVBA PODLOŽÍ AREÁLU ICRC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ

Ivan Poul, Miroslav Bubík

Abstrakt

A preliminary geological investigation expected several meters of Neogene clays under a designed building of the ICRC complex (a new building at University Hospital in Brno). The foundation designer designed an eleven meters deep excavation works supported by Larsen sheet walls balanced/pulled by several horizontal layers of soil anchors. During the next stage of the geological investigation different geological conditions were encountered. The foundation design was completely re-worked and the excavation slopes were supported by a drilled reinforced concrete anchored pile-wall. The designed ICRC building has been founded partly on a hard bedrock and partly on the expected stiff soil.
Several geological units were encountered especially during a geotechnical supervision of the foundation works and by laboratory tests. The bedrock consists of Neoproterozoic metabasalts of the ophiolite belt (Brno Massif) covered in places by Paleozoic clastics (Old Red facies). The bedrock is overlain by Neogene gravels and clays of the Carpathian Foredeep with angular unconformity. Reworked Cretaceous agglutinated foraminifera recovered from the clays are typical for the Lower Miocene (Ottnangian) strata
in the area. The Quaternary cover of the area comprises fluvial sandy gravels and muds of Svratka river. The encountered tectonic structure composed by several directions of normal and strike-slip faults shows severe tectonical movements recorded during the Alpine orogenesis.

Bibliografická citace

Poul, I., & Bubík, M. (2016). KOMPLIKOVANÁ TEKTONICKÁ STAVBA PODLOŽÍ AREÁLU ICRC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5138

Klíčová slova

Brno Massif; Moravian Paleozoic; Transgression; Carpathian Foredeep; Neoproterozoic; Devonian; Miocene; Normal Fault; Foraminifera

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balun, D. (2003): Zpráva o geologických, hydrogeologických a základových poměrech akce Brno, Pekařská 53/55 v Brně – laboratorní pavilon a přístavba. – MS, Dušan Balun, Horská 10, 616 00 Brno.

Balun, D. (2005): Brno, Pekařská ul. – FN u sv. Anny hydroprůzkum pro SV prostor areálu. – MS, Dušan Balun, Horská 10, 616 00 Brno.

Bubík, M. - Petrová, P. - Brzobohatý, R - Hladilová, Š. - Mikuláš, R. (2005): Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně. - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2004, 20-24. Brno.

Poul, I. (2010): Závěrečná zpráva o provedeném doplňkovém inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu nových objektů ICRC v areálu FN u sv. Anny v Brně. MS, OHL ŽS. Brno.

Poul, I. (2011): Závěrečná zpráva o provedeném geotechnickém sledu realizace hlubinných základových konstrukcí komplexu ICRC v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (etapa 1). – MS, OHL ŽS. Brno.

Poul, I. - Krejčí, O. - Hubatka, F. (2010): Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace – podceněný aspekt pro založení obytných staveb. - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2010. 195-198, Brno.