FOSILNÍ SESUVY V NEOGENNÍCH MOŘSKÝCH JÍLECH NA SEVERU BRNĚNSKÉ AGLOMERACE – PODCENĚNÝ ASPEKT PRO ZALOŽENÍ OBYTNÝCH STAVEB

Ivan Poul, Oldřich Krejčí, František Hubatka

Abstrakt

This text is focused mainly on landslide-affected clays and clayey soils taken from the Brno-Medlánky territory. The clays based on mechanical properties are in fact the most complicated types of soils. They are 3D expandable, unstable in volume, mostly with low level of bearing capacity and susceptible for landsliding. The Brno Neogene type of clay is overconsolidated and significantly anisotropic.
Secondary anisotropy (tectonically and by landslides generated shear zones) reflects seriously the results of the mechanical tests. Geo-radar measurements and boreholes proved the landslide observations; the human-reactivated landslide in Medlánky was radiometrically dated to be older than 40 KY.

Bibliografická citace

Poul, I., Krejčí, O., & Hubatka, F. (2016). FOSILNÍ SESUVY V NEOGENNÍCH MOŘSKÝCH JÍLECH NA SEVERU BRNĚNSKÉ AGLOMERACE – PODCENĚNÝ ASPEKT PRO ZALOŽENÍ OBYTNÝCH STAVEB. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4764

Klíčová slova

Landslide; Neogene; clay; weathering; georadar-sections; VES

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Grünvald, Z. (2003): Inženýrsko geologický průzkum pro bytové domy Brno-Medlánky. – MS, HIG geologická služba. Brno.
Poul, I. (2009): Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin. – MS, disertační práce, FAST, VUT v Brně.
Poul, I. – Koubová, M. (2008): Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci. – Sekurkon, Zakládání staveb, 36, 137–142. Brno.