REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS

Roč.19,č.1-2(2012)

Abstrakt

Four adits excavated in the Křtiny Valley in the early fifties were documented and sampled especially from the viewpoint of structural geology and of genesis and origin of the sedimentary infi llings. The studied localities include limestones of the Macocha Formation (Givetian of the Býčí skála cycle), Devonian clastics and granitoids of the Brno Massif (Neoproterozoic). Relativelly monotonous fold structure of the limestones is disrupted by a thrust zone imbedding sandstone and granodiorite tectonic slices into the limestone sequence. NW–SE striking thrust zone bears N–S trending striae suggesting its strike-slip character. The shear sense was not yet determined. This thrust zone was rejuvenated and extremely altered during younger faulting, so nowadays it has a clayish appearance. Most of the psammites sampled in limestone cavitties display a typical „Ottnangian“ or „Cenomanian“ translucent heavy mineral assemblage (staurollite, kyanite, tourmaline, rutil) which proves redeposition (vertical transport) from Ottnangian and Cretaceous sands.


Klíčová slova:
tectonic slice; boudinage; faulting
Reference

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. (2012): Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae, 97, 1, 153–166.

Dvořák, J., et al. (1961): Zpráva o výzkumném úkole č. X. Základní výzkum moravského paleozoika, část I. Závěrečná zpráva o základním výzkumu devonu a spodního karbonu Moravského krasu. – MS Geofond Praha.

Dvořák, J. – Pták, J. (1963): Geologický vývoj a tektonika devonu a spodního karbonu Moravského krasu. – Sborník geologických věd, Geologie, 3, 49–84. Praha.

Hladil, J. (1983b): Cyklická sedimentace v devonských karbonátech macošského souvrství. – Zemní plyn a nafta, 28, 1, 1–14. Hodonín.

Hypr, D. (1975): Miocenní jeskynní sedimenty v oblasti Moravského krasu a okolí. – MS diplomová práce, PřF UJEP Brno.

Melichar, R. – Kalvoda, J. (1997): Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. – Sborník II. semináře České tektonické skupiny, 51–52.

Nehyba, S. – Otava, J. – Bubík, M. – Petrová, P. – Kirchner, K. (2007): Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, 14, 31–34. Brno

Němec, F. – Otava, J. (2006): Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005, 13, 14–15. Brno.

Otava, J. (1989): Těžké minerály jeskynních písků Suchého žlebu a okolí. – Sborník Okresního muzea Blansko, 65–69. Blansko.

Otava, J. – Audy, I. – Audy, M. – Buriánek, D. – Baldík, V. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Havíř, J. – Novotný, R. – Vít, J. (2007): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. – Speleofórum 2007, 26, 90–95.

Rez, J. – Melichar, R. (2002): Tektonika výskytu devonu u Adamova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, 9, 57–61.

Rez, J. – Melichar, R. – Kalvoda, J. (2011): Polyphase deformation of the Variscan accretionary wedge: an example from the southern part of the Moravian Karst (Bohemian Massif, Czech Republic). – In: Poblet, J. – Lisle, R. J. (eds): Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Th rust Belts. – Geological Society Special publications, 349, Geological Society London, 223–235.

Metriky

331

Views

280

PDF views