Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic

Miroslav Bubík, Růžena Gregorová, Lilian Švábenická

Abstrakt

New fish fauna collected from gas pipe-line excavation in Litenčice Village in Moravia contribute to the completeness of paleoichthyological record described from this area earlier by its oldest part. Mass occurrence of pteropods Limacina sp. allows correlation with „Spiratella horizons“ widely distributed in lower Oligocene of Paratethys. Sediments with the fish fauna were deposited in hypoxic settings and lowered aragonite lyzocline in upper bathyal.

Bibliografická citace

Bubík, M., Gregorová, R., & Švábenická, L. (2016). Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4852

Klíčová slova

Ždánice Unit; Oligocene; Foraminifera; Pteropoda; Teleostei; calcareous nannofossils; biostratigraphy; paleoecology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gregorová, R. (1997): Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii. – In: Hladilová, Š. (ed.): Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. – Masarykova Universita, Brno, 29-35.
Krhovský, J. (1993): Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka). – Zpr. geol. Výzk. v R. 1992, 59-60.
Krhovský, J. – Adamová, J. – Hladíková, J. – Maslowská, H. (1992): Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages. – Knihovnička ZPN, 14 b, vol. 2, 105-187.
Martini, E. (1971): Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. In: Farinacci A. (Ed.): Proceedings of the 2nd Planktonic conference Roma 1970. – Edizioni Tecnoscienza, Rome, 2, 739-785.
Nagymarosy, A. – Voronina, A. A. (1992): Calcareous nannoplankton from the Lower Maykopian beds (Early Oligocene, Union of Independent States). In: Hamršmíd, B. – Xoung, J. (Eds): Nannoplankton Research, Proceedings of the Fourth INA Conference Prague 1991. – Knihovnička ZPN, 14b, vol. 2, 189-222.
Švábenická, L. – Bubík, M. – Stráník, Z. (v tisku): Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech republic). – Geologica Carpathica.