Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou

Roč.13,(2006)

Abstrakt
New findings on geological mapping conduce to litostratigraphical and regional-geologic research. We must point out on occurrence of the Palaeozoic rocks east of direction to the Carpathian Foredeep. Also there were mapped new outcrops of the Lower Badenian clastics whose research connect on the correlation of the Miocene of the north part of the Carpathian Foredeep (Eliáš – Pálenský – Růžička 2002). The fain-grained Lower Badenian clastics belong to the “Stachovice development”. Large cuttings of sedimentologically interesting glacilacustrine sediments west of Kunín we found.

Klíčová slova:
geological mapping; Palaeozoic; Tertiary; Quaternary; landslides
Reference

Dickinson, W. R. – Suczek, Ch. A. (1979): Plate tectonic and sandstone composition. – Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 63, 12, 2116–2182. Tulsa.
Eliáš, M. – Pálenský, P. – Růžička, M. (2002): Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň). – Zpr. geol. Výzk.v r. 2001, 22-24. Praha.
Kadula, J. (1967): Stachovice – zpráva o hydrogeoogickém průzkumu. – MS, Vodní zdroje Opava, archiv ČGS-Geofond. Praha.
Macoun, J. – Králík, F. (1995): Glacial history of the Czech Republik. – In: Ehlers, J., Kozarski, S. – Gibbard, P. L. et al. (Eds): Glacial deposits in North-East Europe. 389–405. Rotterdam-Brookfield.
Macoun, J. – Šibrava, V. – Tyráček, J. – Kneblová-Vodičková, V. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. 420 s. Praha.
Otava, J. – Adamová, M. – Čurda, J. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Manová, M. – Maštera, L. – Minol, V. – Šalanský, K. – Večeřa, J. – Vít, J. (2001): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-121 Odry a vysvětlivky k základní geologické mapě. – MS, archiv ČGS. Praha.
Otava, J. – Adamová, M. – Adámek, J. – Bábek, O. – Břízová, E. – Bubík, M. – Čurda, J. – Dvořák, V. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krupička, J. –Lehotský, T. – Nehyba, S. – Novák, Z. – Nováková, D. – Petrová, P. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. (2004): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-123 Hranice na Moravě a vysvětlivky k základní geologické mapě. – MS, archiv ČGS. Praha.
Pálenský, P. – Čížek, P. – Tyráček, J. – Stráník, Z. – Dvořák, J. (1998): Geologická mapa ČR, list 25-12 Hranice 1:50 000, Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů. ČGÚ. Praha.

Metriky

332

Views

226

PDF views