IZOTOPY UHLÍKU A KYSLÍKU VÁPNITÝCH SEDIMENTŮ KELČSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY

Alexandra Smaržová, Petr Skupien, Miroslav Bubík

Abstrakt

The Kelč facies of the Silesian Unit represents slope sediments – mostly shale (mudstones). Carbon and oxygen isotopes were studied in the Jasenice and Němetice Formations. Gray and greenish-gray mottled usually calcareous shale of the Jasenice Formation belong to the Cenomanian. Gray and red marlstones to clayey limestones of the Němetice Formation belongs to the Turonian. The δ13C values decreases from a level of 2.44 ‰ to 1.81 ‰ across the Cenomanian-Turonian transition. This change probably indicates a position of the OAE2 anoxic event in the upper part of the Jasenice Formation.

Bibliografická citace

Smaržová, A., Skupien, P., & Bubík, M. (2016). IZOTOPY UHLÍKU A KYSLÍKU VÁPNITÝCH SEDIMENTŮ KELČSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4785

Klíčová slova

Silesian Unit; TOC; Carbon; Oxygen; stable isotopes; Cretaceous

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bąk, K. (2007): Organic-rich and manganese sedimentation during the Cenomanian–Turonian boundary event in the Outer Carpathian basins; a new record from the Skole Nappe, Poland. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 256, 21–46. Pérolles.
Bubík, M. – Skupien, P. – Švábenická, L. (2008): Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě. – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2007, 46–52. Brno.
Jarvis, I. – Gale, A.S. – Jenkyns, H.C. – Pearce, M.A. (2006): Secular variation in Late Cretaceous carbon isotopes. – Geological Magazine, 143, 561–608. London.
Skupien, P. (2007): Vztah palynofacií a izotopu C13 v sedimentech křídy. – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2006, 42–44. Brno.
Skupien, P. – Bubík, M. – Boorová, D. – Švábenická, L. (2007): Nová biostratigrafická data z kelčského vývoje slezské jednotky. – 8. paleontologická konferencia, zborník abstraktov, 84–85. ŠGÚDŠ Bratislava.
Strasser, A. – Caron, M. – Gjermeni, M. (2001): The Aptian, Albian and Cenomanian of Roter Sattel, Romandes Prealps, Switzerland: a high – resolution record of oceanographic ganges. – Cretaceous Research 22, 173–199. Pérolles.