DISTRIBUCE NĚKTERÝCH PRVKŮ A OXIDŮ V PŮDNÍCH PROFILECH V OBLASTI KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU

Roč.14,(2007)

Abstrakt

The work aims to present the preliminary results of the study of distribution of heavy metals and toxic elements in the profiles of chosen dug holes in the area of Králický Sněžník. We have focused mainly on the changes in the element contents depending on the sampling depth, and on the mutual correlations among the elements. We have also monitored several radioactive elements (including the anthropogenic 137Cs nuclide that contaminated the environment after the Chernobyl disaster) and tried to trace the origin of the contaminants in the rock environment.


Klíčová slova:
Lead; Beryllium; Molybdenum; Stibium; Mercury; Uranium; Thorium; Potassium; Distribution; Soil; Czech Republic; Králický Sněžník
Reference

Gawlikowska, E. – Opletal, M. (1997): Králický Sněžník. Geologická mapa pro turisty 1 : 5 0000. – Český geologický ústav – Panstwowy Instytut Geologiczny, Praha. Warszawa.
Kapička, A. – Petrovský, E. – Fialová, H. – Podrázský, V. (2004): Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP. – In: Štursa, J. – Mazurski, K. R. – Palucki, A. – Potocka, J. (2003): Geoekologické problémy Krkonoš. – Sbor. Mez. Věd. Konf., 41, 55–59. Szklarska Poreba.
Kröner, A. – Jaeckel, P. – Hegner, E. – Opletal, M. (2001): Single zircon ages and whole rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerske hory, Krkonose Mountains and Orlice–Sneznik Complex). – International Journal of Earth Sciences, 90, 2, 304–324.
Navrátil, T. – Skřivan, P. – Minařík, L. – Žigová, A. (2002): Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study. – Aquatic Geochemistry, 8, 2, 121–133.
Opletal, M. (2003): Tektonická melánž s ultrabaziky od Chrastic u Starého Města pod Sněžníkem. – Sborník z konference Moravskoslezské paleozoikum 2003, Olomouc.
Pavlíček, V. – Klementová, L. (2004): Kvalita atmosférických srážek v lesní oblasti Hrubého Jeseníka 1998–2002. – Bulletin Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin, XII., 2. Brno.
Pitter, P. (1999): Hydrogeochemie. – VŠCHT. Praha.
Sattran, V. – Absolonová, E. et al. (1966): Problémy metalogeneze Českého masivu. – Sbor. Geol. Věd, řada LG, 8, 7–112. Praha.
Žáček, M. – Páša, J. – Veselý, M. (2001): Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách. Dílčí část: Geochemické mapování okresu Šumperk. – MS, archiv ČGS, Praha. Brno.

Metriky

301

Views

283

PDF views