STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY)

Ivan Poul, Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Lilian Švábenická

Abstrakt

Within the upper Jurassic Ernstbrunn Limestone of the Martinka cliff embedded Upper Cretaceous calcareous silty claystones were found. Based on the foraminifers and calcareous nannofossils, the sediments are Middle Turonian in age and are assigned to the Klement Formation. The Cretaceous sediments were rather sandwiched within the Jurassic limestones by Alpine tectonic movement along the interlayer detachment and do not represent neptunic dykes as previously suggested.

Bibliografická citace

Poul, I., Bubík, M., Krejčí, O., & Švábenická, L. (2016). STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4748

Klíčová slova

Outer Western Carpathians; Ždánice Unit; Tithonian; Upper Cretaceous; tectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burnett, J. A. (1998): Upper Cretaceous. In Bown P.R. (Ed.): Calcareous nannofossil biostratigraphy. – British Micropalaeontological Society Publication Series, 132–199.
Hofmann, T. – Švábenická, L. – Hradecká, L. (1999): Biostratigraphy of fissure fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria). – Abh. Geol. B.-A., 465–474. Wien.
Poul, I. (2004): Paleonapjatostní analýza zlomů Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). – MS, diplomová práce, PřF MU. Brno.
Poul, I. (2006): Nový tektonický model Pavlovských vrchů – flat-ramp-flat geometrie v externích Západních Karpatech. – MS, rigorózní práce, PřF MU. Brno.
Poul, I. – Melichar, R. (2009): Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty). – Geol. výzk. Mor. Slez., 70–74. Brno.
Poul, I. – Melichar, R. – Janečka, J. (in press): Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic). – In: Esplugas, J. P. (ed.): Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts. Geological Society, London.
Premoli Silva, I. – Verga, D. (2004): Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School on planktonic Foraminifera, 3rd Course: Cretaceous. – Universities of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, pp. 283, Perugia.